Nova sessió informativa i motivacional del Punt d’Orientació Acadèmica i Professional dirigida a persones adultes immigrades

febr. 15, 2019

El POAP (Punt d’Orientació Acadèmica i Professional) ha dut a terme, a l’Oficina del Districte de Platja de Palma de l’àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics de l’Ajuntament de Palma, una nova sessió informativa i motivacional sobre els serveis que ofereix i especialment, dels certificats de professionalitat i serveis del SOIB.

Aquesta sessió es va dirigir a persones adultes immigrades que volen conèixer millor la ciutat de Palma, els drets i deures de ciutadania, així com les oportunitats per a formar-se i treballar, continguts emmarcats dins un Taller de Ciutadania de 40 hores.

Durant la sessió es va explicar als assistents la importància i contextualització de la formació reglada i ocupacional i la seva repercussió en el mercat laboral, quins són els requisits per a l’accés i participació en els diferents nivells dels certificats de professionalitat i la seva relació amb els procediments d’IQPIB, Formació Professional i les diferents accions formatives i ocupacionals del SOIB.

El POAP, format per professionals tècnics del SOIB i de la Conselleria d’Educació i Universitat, proporciona informació i orientació sobre el conjunt d’accions formatives que capaciten per a l’exercici de les diferents professions i inclou els ensenyaments propis de la formació professional, les accions d’inserció i reinserció laboral dels treballadors que permetin l’adquisició i actualització permanent de les competències professionals.