Necessitau personal?

Serveis que us oferim
  • Job Day

Si el que necessitau és cobrir un número elevat de persones treballadores, el SOIB us ofereix un sistema de selecció de personal a través de jornades de preselecció anomenades Job Day en les quals es convoca a un nombre elevat de persones candidates que prèviament han mostrat el seu interès i s’han inscrit a les ofertes de treball publicades per SOIB Empreses mitjançant els formularis dissenyats a tal efecte.

Aquest procés és àgil i us permetrà obtenir un número important de persones candidates en una mateixa jornada.

  • Selecció tècnica

És la selecció que fan els tècnics i tècniques del SOIB i que consisteix en entrevistar les persones candidates que s’inscriuen a les diferents ofertes publicades al web del SOIB. Una vegada revisats els seus CV i verificat que compleixen els requisits que demanda l’empresa, s’envia una relació de persones candidates perquè l’empresa faci la selecció final.

  • Preselecció curricular

Els tècnics i tècniques del SOIB fan una selecció basant-se  en la revisió dels CV que envien les persones candidates. Una vegada revisats els CV s’envia a l’empresa una relació de persones que compleixin els requisits de l’oferta i l’empresa els cita per continuar i finalitzar el procés de selecció.

Cercau personal?

Si cercau personal per a la vostra empresa, us podem fer la selecció de personal. Pitjau aquí i emplenau el tràmit telemàtic. En breu, personal tècnic del SOIB us contactarà per a gestionar l’oferta de feina. Si teniu alguna incidència mentre que feu el tràmit, podeu:

  • visualitzar el tutorial que trobareu al mateix enllaç
  • enviar un correu a empresa@soib.caib.es, o
  • telefonar al 971 17 60 56
Cercau treballadors i treballadores a Europa?

Tendreu accés a un sistema informàtic d’àmbit europeu que permet la difusió en temps real de les ofertes de feina per cercar treballadors i treballadores a Europa.

Les empreses rebreu informació sobre:

  • Persones candidates idonies per a vacants en tot l’àmbit europeu.
  • Difusió de les ofertes d’ocupació als països de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) + Suïssa
  • Informació sobre aspectes pràctics de la mobilitat internacional

– Registrau la vostra oferta aquí

No podeu cobrir la quota del 2% de persones amb discapacitat?

Informau-vos sobre la declaració d’excepcionalitat.