Select Page

Van dirigides als programes SOIB Dona, SOIB Jove Qualificats i SOIB Visibles

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) ha emès aquest dimarts una nota informativa sobre les mesures que cal adoptar per gestionar la situació i evolució del coronavirus (COVID-19) en els seus programes de foment de l’ocupació.

A partir de la declaració de l’estat d’alarma, les persones desocupades que estan contractades temporalment a través de programes com SOIB Visibles, SOIB Jove Qualificats o SOIB Dona també es veuen afectades per les mesures de prevenció i contenció.

Davant les restriccions de llibertat de circulació de les persones decretades per l’estat d’alarma, les entitats beneficiàries i promotores de projectes de foment de l’ocupació podran suspendre les seves actuacions.

En cas de fer-ho, l’entitat haurà de comunicar per escrit al SOIB que s’adopten aquestes mesures, però els contractes de les persones desocupades participants continuarien en vigor, així com la corresponent obligació de retribució (els costos salarials de la qual continuaran sent subvencionables).

Si les obres o serveis previstos no es poguessin finalitzar per mor d’aquests períodes de suspensió, no es considerarà incompliment de les condicions de concessió de la subvenció i el SOIB en permetrà, a elecció de l’entitat, la continuïtat o finalització, en el marc dels futurs processos de concessió de subvencions.

Més concretament, la nota informativa emesa pel SOIB afecta les persones contractades a través de les convocatòries següents:

SOIB VISIBILES 2019-20

SOIB QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC / AJUNTAMENTS 2019-20

SOIB DONA 2018-20

Podeu trobar tota la informació sobre aquestes convocatòries aquí: https://soib.es/convocatories/

 

 

AVÍS IMPORTANT

L'empresa on treballes aprova un ERTO? No necessites anar a la teva oficina ni demanar cita: et donarem d'alta automàticament i el SEPE et tramitarà la prestació. Tampoc no necessites renovar la demanda: fins al 30 d’abril ho farem per tu.

Si demanes cita, et telefonarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t'hagis de desplaçar. Per a més informació, telefona al 900 101 798 o envía un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

AVISO IMPORTANTE

¿La empresa en la que trabajas aprueba un ERTE? No necesitas ir a tu oficina ni pedir cita: te daremos de alta automáticamente y el SEPE te tramitará la prestación. Tampoco necesitas renovar tu demanda: hasta el 30 de abril lo haremos por ti.

Si pides cita, te llamaremos para, siempre que sea posible, atenderte telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que desplazarte. Para más información, llama al 900 101 798 o envia un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

.