L’informe «Dona i mercat de treball» (8 de març de 2024) reflecteix la consolidació de la recuperació econòmica

març 8, 2024

Les dades de conjuntura econòmica mostren com la tendència de les Illes Balears en el 2023 continua sent a l’alça. Segueix per sobre del creixement econòmic d’Espanya. El mercat de treball reflecteix la bonança econòmica i l’allargament de la temporada turística.

Les dones presenten millors resultats educatius que els homes. Així, es mantenen més temps dins el sistema educatiu i assoleixen majors nivells de qualificació. El 47,1% de les dones d’entre 25 i 34 anys tenen estudis superiors, front al 34,4% dels homes.

La taxa d’activitat femenina se situa en el 73,9% en el 2023 i les Balears continuen com la cinquena comunitat autònoma amb la taxa més elevada. Se situen 7,4 punts per sota de la taxa d’activitat masculina (81,3%). Ara bé, la taxa femenina augmenta 0,3 punts respecte al 2020-2022, mentre que la masculina baixa en 1,2 punts percentuals.

En el 2023 creix l’ocupació un 4,6% en termes interanuals a les Balears. Aquest increment es produeix de forma similar entre les dones (4,6%) i els homes (4,5%). Les dones representen el 46,8% del total de treballadors d’alta a la Seguretat Social.

La taxa d’ocupació de les dones entre 16 i 64 anys experimenta un augment a les Illes Balears i assoleix el 65,9% en el 2023. Es tracta de la taxa més elevada de tota la sèrie històrica. Tanmateix, se situa 7,1 punts per sota de la taxa masculina (73,0%). Ara bé, la taxa femenina puja 1,2 p.p. respecte al 2022, mentre que la masculina cau en 1,4 punts.

Un dels efectes de la reforma laboral aprovada en el 2022 ha estat el descens de la taxa de temporalitat. Així, ha passat del 20,9% en el 2022 al 14,4% en el 2023. Les dones presenten una major taxa de temporalitat que els homes (15,4% enfront al 13,5%). Ara bé, és inferior a la mitjana nacional (19,4%). De fet, és la tercera més baixa en el rànquing per comunitats autònomes.

Les jornades a temps parcial continuen sent cosa de dones: el 16,0% de les dones enfront del 5,9% dels homes de les Balears treballen a jornada parcial. O dit d’una altra manera: del total de treballadors a temps parcial (64.608) el 2023, el 70,8% són dones. En el 2022 aquest percentatge era del 71,5%.

En el 2023 continua la intensa caiguda de l’atur a les Illes Balears, concretament del -21,8% similar entre homes (-22,8%) i dones (-21,0%). Tanmateix, les dones continuen sent majoria a les llistes del SOIB i representen el 58,1% del total de l’atur registrat.

El perfil de dones inscrites al SOIB és, a grans trets: el 55,5% són majors de 45 anys, el 71,0% just ha assolit, com a màxim, estudis d’ESO, un 27% tenen una antiguitat de la demanda superior als dos anys, el 40% sol·licita una ocupació en el grup de treballadors dels serveis de restauració, personals i venedores.

La taxa d’atur femenina se situa en el 10,8% a les Balears en el 2023, segons dades de l’EPA, 3 punts inferior a la del conjunt d’Espanya (13,8%). Experimenta un descens respecte al 2022 (12,1%), però se situa per sobre de la taxa d’atur masculina (10,1%), que ha experimentat un lleuger increment (0,2 p.p.).

La desigualtat salarial persisteix i les darreres dades disponibles de l’INE, corresponents al 2021, mostren que les dones a les Illes Balears guanyen un 13,7% menys que els homes. Ara bé, és la tercera comunitat autònoma amb la menor bretxa salarial de gènere.

Augmenta de forma gradual la presència de la dona en els òrgans de decisió de les empreses de l’IBEX-35, i passa del 15,6% en el 2013, al 37,3%, deu anys més tard. per la seva banda, es manté la presència de les dones a l’àmbit polític, per sobre del 40%, en el Parlament i en el Govern. Ara bé, tan sols el 26,9% dels ajuntaments de les Illes tenen al capdavant a una batlessa.

Podeu descarregar-vos l’informe complet de l’Observatori del Treball fent clic a l’enllaç.