L’empresa on treballes aprova un ERTO?

març 19, 2020

Què és un ERTO?
L’Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) és una mesura a la qual es poden acollir les empreses en situacions totalment excepcionals i amb caràcter temporal.

Quan es pot presentar?
Està regulat per l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors i l’empresa podrà suspendre el contracte de treball o reduir-ne la jornada per diverses causes: econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o força major.
Per tant, no es pot acomiadar el personal. L’abast i la durada de les mesures dependrà de la situació extraordinària que es vulgui superar (en aquest cas, l’evolució del COVID19)

En la situació actual, es pot declarar un ERTO en aquests dos casos:
1. Força major: derivada d’una decisió governamental o com a efectes indirectes de la decisió
2. Causes productives (caiguda de la producció)
Avís: en cas de contractació pública, quan el servei està cobrat, no es pot fer un ERTO. No es pot acomiadar ningú: cal concedir permisos retribuïts.

Com em pot afectar?
– Amb mesures de suspensió del contracte: cessament de l’activitat que desenvolupaves durant dies complets, continuats o alterns, durant almanco una jornada ordinària de treball.
– Amb mesures de reducció de la jornada laboral: disminució temporal d’entre un 10 % i un 70 % de la jornada de treball computada a partir d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Durant aquest període no es poden fer hores extraordinàries.

Les persones fixes discontínues també s’han d’incloure als ERTOS: si encara no han estat cridades quan l’ERTO s’aprova, l’empresa les ha de cridar en la data prevista i incorporar-les a l’ERTO. Si ja havien consumit tot el seu temps d’atur, també cobraran l’atur de l’ERTO (no consumeix temps i no requereix d’un temps mínim cotitzat).

Recorda que:
– El coronavirus no és excusa: no et poden acomiadar.
– Els ERTO s’han de negociar amb els representants dels treballadors i treballadores.
– Mentre duri l’ERTO, tens dret a prestació per desocupació sense consumir atur. A més, seguiràs d’alta en la teva empresa.
– Quan finalitzi l’ERTO, tornaràs a tenir la situació contractual que tens ara.

-No has de passar per la teva oficina del SOIB: l’empresa farà arribar a la Direcció General de Treball una llista de les persones afectades, al SOIB i al SEPE et donarem d’alta automàticament. T’enviarem la targeta de demandant per correu electrònic o, si no en tens, per correu postal.

Tens dubtes?

La Direcció General de Treball ha habilitat dos correus electrònics on els pots fer arribar:

laboral@coronavirus.caib.es per a treballadors/es

empresa@coronavirus.caib.es per a empreses i autònoms

A més, pots telefonar al 900 101 798 o consultar aquest enllaç, on hi ha informació per a persones treballadores i autònomes, i empreses.