Informació prèvia sobre l’habilitació i el registre d’entitats d’orientació

N’avançam alguns aspectes pel que fa a la creació del Registre d’entitats i serveis d’orientació professional. Juntament amb els projectes dels decrets que ho regularan, s’hi adjunta la informació tècnica dels requisits i la documentació necessària.

Per a qualsevol dubte pel que fa a aquesta informació prèvia us podeu dirigir a:
Servei d’Orientació i Intermediació 2
Adreça electrònica resop@soib.caib.es
Telèfon 971 17 70 00
Ext. 69152 (María José Villa)
Ext. 64103 (Ramona Salvá)

Enllaços:

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942