Programa SOIB Formació Dual Sectors Estratègics 2022-2026. Informació i ofertes alumnat-treballador i personal

juny 18, 2024

Són programes que combinen formació en un certificat de professionalitat i feina remunerada en empreses mitjançant la formalització d’un contracte laboral de formació en alternança. Aquests programes s’emmarquen principalment en sectors estratègics (nàutica, industrial, TIC, agricultura, comerç, activitats sociosanitàries, imatge i so, construcció, turisme i hoteleria).

Requisits d’accés

Per poder optar com a alumnat treballador has de tenir de 16 a 30 anys (no pots tenir els 31 anys el dia d’inici del contracte) i, en el moment de la selecció, has d’estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur, no tenir la qualificació professional per l’ocupació objecte del contracte i tenir els requisits d’accés exigits al certificat de professionalitat del projecte al qual optes.

Tindran preferència en la selecció:

Persones demandants d’ocupació a qui els serveis d’orientació (tant propis del SOIB com de serveis d’orientació finançats pel SOIB) hagin prescrit aquest tipus d’iniciativa en el marc de l’itinerari personalitzat d’inserció. La proposta d’orientació per formació dual s’ha de derivar del diagnòstic d’ocupabilitat, ha de ser una de les accions que estableix l’acord personal d’ocupació i ha d’estar planificada dins les accions de l’itinerari personalitzat d’inserció. L’itinerari personalitzat d’inserció s’ha d’haver iniciat almenys 1 mes abans de l’acció formativa objecte de la derivació.

Durada dels contractes

La durada dels contractes serà de sis mesos fins a un any. Els projectes tindran una previsió d’inici fins a l’1 de juny de 2024.

Inscripció en les ofertes

Accedeix aquí per consultar i inscriure’t en les ofertes

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. Per fer la teva inscripció correctament hauràs d’emplenar el formulari d’inscripció i adjuntar el teu currículum. Si fas vàries inscripcions a una mateixa oferta, només es tindrà en compte la darrera inscripció.

ATENCIÓ: les ofertes es publicaran a mesura que s’aprovin els projectes. És recomanable revisar periòdicament aquest cercador per revisar les noves ofertes. Trobaràs també a aquest cercador les possibles substitucions de la convocatòria del programa SOIB Formació Dual Sectors Estratègics 2022-23

Més informació a la Convocatòria de subvencions SOIB Formació Dual Sectors Estratègics 2022-2026