Programa SOIB Formació Dual Sectors Estratègics 2022-2023. Informació i ofertes docents i alumnat

jul. 20, 2022

Són programes que combinen formació en un certificat de professionalitat i feina remunerada en empreses mitjançant la formalització d’un contracte laboral. Aquests programes s’emmarquen principalment en sectors estratègics (nàutica, industrial, TIC, agricultura, comerç, activitats sociosanitàries, imatge i so, construcció, turisme i hoteleria).

Requisits d’accés

Per poder optar com a alumnat treballador has de tenir de 16 a 30 anys i, en el moment de la selecció, has d’estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur, no tenir la qualificació professional per l’ocupació objecte del contracte i tenir els requisits d’accés exigit al certificat de professionalitat del projecte al qual optes.

Durada dels contractes

La durada màxima dels contractes serà d’un any. Els projectes tindran una previsió d’inici fins al 15 de novembre de 2022.

Inscripció en les ofertes d’alumnat treballador i docents

Accedeix aquí per consultar i inscriure’t en les ofertes

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. Per fer la teva inscripció correctament hauràs d’emplenar el formulari d’inscripció i adjuntar el teu currículum. Si fas vàries inscripcions a una mateixa oferta, només es tindrà en compte la darrera inscripció.

ATENCIÓ: les ofertes es publicaran a mesura que s’aprovin els projectes.

Tindran preferència en la selecció:

Persones demandants d’ocupació a qui els serveis d’orientació (tant propis del SOIB com de serveis d’orientació finançats pel SOIB) hagin prescrit aquest tipus d’iniciativa en el marc de l’itinerari personalitzat d’inserció. La proposta d’orientació per formació dual s’ha de derivar del diagnòstic d’ocupabilitat, ha de ser una de les accions que estableix l’acord personal d’ocupació i ha d’estar planificada dins les accions de l’itinerari personalitzat d’inserció. L’itinerari personalitzat d’inserció s’ha d’haver iniciat almenys 1 mes abans de l’acció formativa objecte de la derivació.

Més informació a la Convocatòria de subvencions SOIB Formació Dual Sectors Estratègics 2022-2023