Habilitacions professionals si teniu un CP

 

Alguns certificats de professionalitat permeten aconseguir diferents habilitacions, carnets o títols necessaris per desenvolupar un lloc de feina. A continuació es relacionen les habilitacions amb els certificats corresponents i les administracions o entitats responsables d’expedir-les.

Habilitacions professionals

 

Mitjançant la superació amb avaluació positiva de determinats certificats de professionalitat, l’alumnat es pot presentar a diferents proves oficials. A continuació podeu trobar tota la informació necessària.

Formació de Certificats de Professionalitat vàlida per a presentar-se a proves oficials

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942