Habilitacions professionals si teniu un CP

 

Alguns certificats de professionalitat permeten aconseguir diferents habilitacions, carnets o títols necessaris per desenvolupar un lloc de feina. A continuació es relacionen les habilitacions amb els certificats corresponents i les administracions o entitats responsables d’expedir-les.

Habilitacions professionals

 

Mitjançant la superació amb avaluació positiva de determinats certificats de professionalitat, l’alumnat es pot presentar a diferents proves oficials. A continuació podeu trobar tota la informació necessària.

Formació de Certificats de Professionalitat vàlida per a presentar-se a proves oficials