Cloenda del projecte “Dona-li sa volta” de la Fundació Deixalles en el marc del programa SOIB Jove Formació i Ocupació

març 11, 2020

La directora del SOIB, Ana Aguaded, ha visitat avui els alumnes-treballadors de la tercera edició del programa SOIB Jove Formació i Ocupació “Dona-li sa volta”, impartit per la Fundació Deixalles i finançat pel SOIB (178.057,89 €) amb la participació del SEPE i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE). Durant la trobada ha conversat amb els alumnes treballadors del torn de matí i els monitors, els quals han explicat i valorat l’experiència que ara s’acaba.

El projecte promou la reutilització de residus i materials per així disminuir el percentatge de residus i les emissions de co2. Un total de 14 joves menors de 30 anys han participat en el programa que combina la feina efectiva remunerada amb la formació en dos certificats de professionalitat: Activitats auxiliars de comerç i Activitats auxiliars de magatzem. Quatre dels joves han aconseguit els dos certificats, mentre que cinc obtindran almenys un dels certificats o parts dels mòduls.

Durant un any, l’alumnat treballador ha rebut formació teòrica, al mateix temps que ha posat en pràctica els coneixements adquirits treballant en les instal·lacions de la Fundació Deixalles. A més, han tengut el suport d’un equip de professionals format per una directora, dues monitores, una auxiliar administrativa i dos formadors. Per una altra banda, no només es tracta de millorar les aptituds i competències professionals dels joves sinó que se’ls ha facilitat l’accés al mercat laboral.

Al llarg dels tres anys, el SOIB ha invertit en aquests projectes un total de 357.039 € dels quals se n’han beneficiat 38 persones.