Especialitats Formatives

Les especialitats formatives et permetran adquirir les competències necessàries requerides en el mercat de treball i millorar la teva ocupabilitat.

De cada especialitat formativa cursada podràs obtenir un diploma acreditatiu de la formació rebuda.

El nivell de qualificació i els requisits per poder accedir a la formació estan establerts en cada programa formatiu.

A més amb aquesta formació no formal podràs presentar-te al reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació que gestiona l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), òrgan encarregat de gestionar i coordinar el procediment de reconeixement total o parcial d’una qualificació professional.