El SOIB gestionarà 90 milions per a noves polítiques actives d’ocupació en 2022,segons les aportacions de les conferències sectorials de Treball i d’Educació

abr. 8, 2022