El SOIB aprova un seguit de mesures per garantir les accions formatives de manera no presencial

abr. 16, 2020

El BOIB publica avui una resolució del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) que regula la impartició de la formació professional per a l’ocupació i amplia els terminis d’execució i justificació després de la suspensió de les accions formatives com a conseqüència de la crisis sanitària provocada per la COVID-19.

La resolució recull la suspensió temporal que afecta les accions formatives de formació professional per a l’ocupació en la modalitat presencial gestionades, finançades o autoritzades pel SOIB.

A més, s’estableixen els requisits perquè les entitats de formació puguin obtenir l’autorització per canviar la modalitat presencial per una altra alternativa que garanteixi la transmissió del coneixement i la seva avaluació, i així evitar la interrupció de l’activitat formativa.

Així mateix, els terminis d’execució i justificació de les convocatòries de subvencions que tenen per objecte finançar especialitats formatives dirigides prioritàriament a treballadors aturats i ocupats per al període 2018-2020 s’amplien fins al 15 de juliol de 2020.

La suspensió s’aplicarà a les següents accions formatives de formació professional per a l’ocupació, en la modalitat presencial:

  •  Accions formatives de les convocatòries aprovades pel SOIB dirigides prioritàriament a treballadors aturats, ocupats i itineraris integrals d’inserció.
  •  Accions de formació professional per a l’ocupació realitzades en centres propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears finançades pel SOIB.
  •  Accions formatives de certificats de professionalitat no finançades amb fons públics i autoritzades pel SOIB.

Pel que fa a la justificació de la subvenció,les entitats beneficiàries podran imputar els costs laborals, lloguers d’espais,subministraments o qualsevol altre que sigui imprescindible durant la suspensió, sense que en cap cas puguin superar-se els límits aplicables, ni l’import de la subvenció concedida.

En la resolució també es regulen, entre d’altres, el mòdul de pràctiques professionals no laborals exigides en cada certificat de professionalitat, la modificació de la metodologia impartidora, les hores de reforç presencials i la suspensió del mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Podeu consultar la resolució completa aquí.