El SOIB amplia de nou l’horari d’atenció al públic a les oficines de Mallorca

nov. 7, 2018

Obriran a l’horabaixa en motiu del final de la temporada turística

Per segon any consecutiu, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears ha ampliat l’horari d’atenció al públic als horabaixes a les oficines de Mallorca. La mesura s’aplica per atendre l’elevat nombre de contractacions de caràcter temporal, que s’inicia a partir del mes d’abril i finalitza a l’octubre. Aquesta acumulació provoca l’augment de sol·licituds de cites a les oficines d’ocupació del SOIB per poder complir amb les obligacions establertes per cobrar les prestacions i subsidis als quals tenen dret els treballadors. Encara que les sol·licituds de prestacions les gestiona el SEPE, es realitza una gestió prèvia al SOIB perquè el treballador o treballadora ha d’estar inscrit com a demandant d’ocupació en aquest servei.

La mitjana de cites diàries sol·licitades al SOIB de gener a octubre oscil·la sobre les 900 diàries. En el període de finalització de la campanya turística (d’octubre a gener) poden arribar a ser fins a 3.000 cites diàries, per tant, ha estat necessari incrementar el temps d’atenció als ciutadans per oferir un servei de qualitat. 

Amb aquest objectiu, el SOIB ha augmentat el temps d’atenció al públic obrint algunes oficines en horari de capvespre. Les oficines que fan aquest servei extraordinari són a Mallorca i l’horari és de 16.30 a 19.30 hores, des del 24 d’octubre fins al 20 de desembre.

Les oficines i dies que tenen previst atendre demandants d’ocupació en aquesta franja horària (amb cita prèvia) són:

Oficina Dies d’atenció al públic de 16.30 a 19.30 hores
Inca del 24/10 al 05/12     dilluns i dimecres
Alcúdia del 30/10 al 18/12     dimarts
Magaluf- Calvià del 05/11 al 10/12     de dilluns a dijous
Jordi Villalonga- Palma del 05/11 al 20/12     de dilluns a dijous
Mateu Enric Lladó- Palma del 02/11 al 30/11     dilluns, dimarts i dijous
Manacor del 29/10 al 13/12     dilluns i dijous
Felanitx del 05/11 al 14/12     dimarts i dijous

Les oficines d’Eivissa (Eivissa Vila i Sant Antoni), de Formentera, de Menorca (Maó i Ciutadella) i l’oficina de Palma de Miquel Marquès, intensificaran el efectius en horari de matí per donar cobertura als demandants de les seves oficines.

 Aquesta és la segona vegada que es posa en marxa l’ampliació de la jornada d’atenció al públic en horari d’horabaixa.

La sol·licitud de cita prèvia s’ha de fer a través del 012 o del web del SOIB.