El Programa SOIB Jove Qualificats ocuparà 9 joves amb titulació a Calvià durant un any

des. 20, 2018

El batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, i el director del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, Pere Torrens, han presentat avui el programa SOIB Jove Qualificats Entitats Locals 2018 que suposa la contractació, a jornada completa durant 12 mesos, de 9 persones desocupades menors de 30 anys, amb titulació de grau superior, inscrites a Garantia Juvenil, per realitzar obres i serveis d’interès social que beneficiaran tot el municipi.

Aquesta convocatòria permetrà a l’Ajuntament de Calvià, mitjançant l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), Calvià 2000, Llar de majors de Calvià i l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques (IMEB), en el marc del Programa SOIB Jove-Qualificats Entitats Locals 2018, finançat amb fons del SOIB, del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), la incorporació, mitjançant contractes en pràctiques, de 9 persones joves per dur a terme diferents projectes. Per a aquest programa el municipi rebrà una subvenció de 267.042,81 €.

Dels joves qualificats, 7 tenen titulació universitària i 2 la tenen de cicles formatius de grau superior. Els seus estudis són: Grau en ciències de l’activitat física i de l’esport, Cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances, Grau en Arqueologia, Grau en Educació Social, Grau en Pedagogia, Grau en Economia, Cicle formatiu de grau superior en Il·luminació, captació i tractament de la imatge, Grau en Dret i Grau en Psicologia.

Aquests joves faran funcions relacionades amb els seus estudis, i desenvoluparan els projectes següents:

  • Institut Calvianer de l’esport. ICE: Gestió esportiva municipal
  • Turisme, Comerç i Litoral: Actuacions en la promoció del comerç
  • Patrimoni: Creació del Museu del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca
  • Intervenció social i serveis socials: Actuacions en projectes i programes de cooperació social i gent gran
  • Institut de Formació i Ocupació de Calvià. IFOC: Actuacions per al foment de l’ocupabilitat a Calvià
  • Serveis Econòmics: Estudis econòmics de programes finalistes d’interès públic
  • Institut Municipal d’Educació i Biblioteques. IMEB: Gestió de la comunicació del Centre Universitari de Calvià / Servei de Beques
  • Calvià 2000: Tasques de reposicionament de la pràctica contractual de Calvià 2000, d’acord amb la nova Llei de contractes del sector públic
  • Llar de majors de Calvià: Oferint Futur (II); Actuacions relacionades amb l’envelliment actiu i amb la prevenció del deteriorament cognitiu i de la memòria.

Des de l’any 2016 fins enguany, l’Ajuntament de Calvià ha contractat un total de 54 persones a través del Programa SOIB-Jove Qualificats amb una inversió de  974.596,88 €.