Acordat el model de formació dual com a eina estratègica contra l’atur juvenil i la millora de la competitivitat

set. 8, 2021