El Consell Insular de Menorca presenta el Pla Estratègic d’Ocupació Local 2021-2023 emmarcat en el programa SOIB Desenvolupament Local

nov. 17, 2021

La consellera executiva d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, Cristina Gómez, la directora insular d’Ocupació, Innovació i Cooperació Local, Nativitat Benejam, i la directora insular del SOIB a Menorca, Miriam Cuerva, han presentat el Pla Estratègic d’Ocupació Local 2021-2023 (PEOL) del Consell Insular de Menorca.

Aquest pla s’emmarca en la convocatòria del SOIB per a executar projectes de desenvolupament local, que contempla, entre altres actuacions en matèria d’ocupació, la contractació de tres Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) que treballen a la institució insular durant tres anys.

L’objectiu del Pla Estratègic és participar en la dinamització de l’economia local, mitjançant una oferta formativa que garanteixi les necessitats actuals i futures dels sectors productius, i aconseguir un creixement econòmic sostenible.

A l’acte de presentació s’ha destacat la importància d’aquest PEOL, consensuat amb tots els sectors implicats perquè contribuirà al desenvolupament econòmic i sostenible del territori, ja que s’ha treballat de format transversal tant l’Agenda 2023 com els ODS. Per part del SOIB s’ha remarcat el paper de les polítiques actives d’ocupació com eixos d’un creixement inclusiu i el suport que es dona per dur a terme les iniciatives plantejades en el pla per afavorir així la reconstrucció del mercat laboral.

El desenvolupament del pla estratègic es desplega en 7 línies estratègiques i 26 projectes en un marc de sostenibilitat, innovació, desestacionalització de l’activitat econòmica, equitat i visió de gènere.
Aquestes línies estan relacionades amb el foment de l’ocupació, l’adequació de l’oferta formativa, la millora de les competències professionals, la creació d’aliances i noves xarxes de comunicació entre administracions, actors clau i sector productiu, l’atenció a l’inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social, i el suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria. Una vegada validat pel SOIB, els tres AODL es faran càrrec de l’execució dels projectes i del seguiment del procés fins al 2023.

El programa de Desenvolupament Local disposa de 5.676.754 € durant tres anys. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears abona fins al 80% dels costs laborals totals de l’agent d’ocupació i desenvolupament local, inclosa la cotització empresarial en la Seguretat Social. En aquest cas el CIME ha rebut una subvenció de 243.409 €.

Els AODL estan integrats en la Xarxa de Desenvolupament Local, una iniciativa adreçada a entitats locals com ajuntaments, mancomunitats i consells insulars i, més específicament, al conjunt dels professionals que treballen en l’àmbit del desenvolupament local i la creació d’ocupació.

A través d’aquesta convocatòria s’han aconseguit aprovar a Balears 41 plans estratègics d’ocupació local i la Xarxa d’AODL a les 4 illes es manté amb 69 professionals.