El Consell de Govern autoritza l’arrendament d’un immoble per a ubicar la nova oficina del SOIB de la zona de Sant Antoni

set. 12, 2022

El Consell de Govern ha aprovat destinar la quantitat anual de 1.398.616 euros, IVA inclòs, a l’arrendament d’un immoble per a ubicar les noves oficines del SOIB de la zona de Sant Antoni. Aquest lloguer es formalitza enguany i es perllongarà fins al 2037. La quota de l’arrendament és de 93.200 euros anuals, excepte l’exercici de 2022 (19.200 euros) i la darrera anualitat (2037, 69.900 euros).

L’immoble arrendat se situa físicament al municipi de Sant Josep, però seguirà donant cobertura als usuaris de la zona. La insuficiència de l’actual oficina de l’organisme a la zona de Sant Antoni de Portmany i la necessitat des de fa anys de cercar un nou local per traslladar-la de cara a millorar el servei a la ciutadania i el benestar dels treballadors que hi presten serveis són els principals motius tècnics per a l’assumpció d’aquest nou lloguer. Amb aquest lloguer per als propers 15 anys s’aconsegueix donar estabilitat al servei del SOIB de la zona de Sant Antoni.

La nova oficina, que contribueix a la modernització del Servei d’Ocupació, es localitza en un local de nova construcció disponible per arrendar amb unes dimensions i ubicació adient per reubicar l’oficina, al carrer des Caló, 28, de Sant Josep.