El Consell de Govern acorda nomenar Pilar Ortiz nova directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

juny 5, 2020