El Centre de Referència Nacional de Nàutica, Centre de la Mar del SOIB es presenta davant les empreses del sector

des. 2, 2021

Ja funciona a ple rendiment i pretén esser capdavanter en innovació i experimentació en matèria de formació professional en Nàutica

El Centre de Referència Nacional de Nàutica, Centre de la Mar del SOIB ha presentat avui als agents econòmics i socials, institucions, i a tot el sector nàutic de l’àmbit estatal el pla d’actuacions executat durant el seu primer any de funcionament i les línies estratègiques previstes per als pròxims dos anys.

La sessió, que s’ha pogut seguir de forma virtual i presencial, ha comptat amb les intervencions del director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, i del director del Centre de la Mar, Carles Garcia, que ha explicat, entre d’altres, el funcionament, trajectòria i estructura del CRN en matèria de nàutica recreativa. A més, s’ha donat a conèixer el pla d’actuacions del CRN, integrat des de desembre de 2019 a la Xarxa de Centres de Referència Nacional del ministeri d’Educació i Formació Professional, que ja està totalment operatiu des d’aquest curs amb una organització i plantilla de personal consolidada.

Una de les principals finalitats del Centre és promoure la competitivitat de la indústria de manteniment nàutic a través de la innovació i experimentació en matèria de formació professional. Per aconseguir aquest objectiu duu a terme una sèrie d’activitats que inclouen l’observació i investigació del sector per a determinar-ne les necessitats formatives, així com el desenvolupament i experimentació, tot això en relació directa amb l’adequació del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i l’Acreditació i el Reconeixement de les competències professionals. D’aquesta manera, el CRN actualitza els continguts de la formació professional en l’àmbit de la nàutica i dona resposta a les demandes formatives dels sectors econòmics involucrats.

El CRN incorpora als continguts curriculars oficials els avenços tecnològics del sector que s’actualitzen periòdicament, al mateix temps que experimenta en noves metodologies pedagògiques i impulsa la formació del personal docent arreu de l’Estat. Per tant, el CRN de cada àrea és únic a tot l’Estat i rep un finançament especial per part del ministeri d’Educació i Formació Professional per desenvolupar aquest full de ruta d’abast estatal.

El CRN en Nàutica, durant el 2021, desenvolupa un total de 27 objectius que conformen una pla de treball acordat amb el Ministeri. Aquests objectius aborden el disseny de nova formació, així com l’edició de llibres i material didàctic especialitzats en el camp de la nàutica recreativa, estudis de detecció de necessitats del sector, i ampliació de la seva xarxa de contactes per poder donar millor cobertura al servei que ofereix, entre d’altres.

Amb aquesta trobada es pretén atendre les necessitats reals de les empreses nàutiques, generar noves sinergies i oportunitats de col·laboració, per així aconseguir personal qualificat i format.

Cal destacar que a les instal·lacions del Centre de la Mar conviuen el Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) del SOIB que imparteix 2 cicles formatius del sistema educatiu relacionats amb la nàutica, juntament amb els cursos de formació ocupacional del SOIB, i el Centre de Referència Nacional de nàutica.

En aquest curs 2021-2022 el Centre de la Mar del SOIB ofereix formació per a l’ocupació per a més de 200 alumnes. Mitjançant el SOIB es dona resposta a la demanda actual de capital humà qualificat i, per això, s’ha incrementat i tant la formació ocupacional, la dual com la formació reglada, més especialitzada i adaptada a les necessitats de la nàutica recreativa i esportiva.

En el decurs de la sessió informativa s’ha constatat que el Centre de Referència Nacional de Nàutica és ja un referent que treballa per a impulsar un sector estratègic i emergent, que contribueixi a la diversificació i desestacionalització de l’economia, alhora que vol generar llocs de treball de qualitat.