Publicada la convocatòria de subvencions SOIB Itineraris Integrals d’Inserció per als exercicis 2021-2022

oct. 28, 2020

Publicada la Convocatòria de subvencions SOIB Itineraris Integrals d’Inserció 2021-2022

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils des de l’endemà que la Resolució de convocatòria es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB 183 de 27/10/2020).

Dins els primers deu dies hàbils del termini per presentar les sol·licituds, les entitats que tenguin la intenció de presentar-la que no estiguin donades d’alta a l’aplicació ACCFOR, l’hauran de sol·licitar al SOIB.