Consulta prèvia sobre la proposta d’elaboració d’un projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre de persones formadores per a la impartició d’accions formatives conduents a l’obtenció de certifictas de professionalitat

abr. 16, 2018