Consell de Govern: TREBALL POSA EN MARXA EL PROGRAMA SOIB DONA PER FACILITAR UNA FEINA A LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

febr. 16, 2018

Consell de Govern: TREBALL POSA EN MARXA EL PROGRAMA SOIB DONA PER FACILITAR UNA FEINA A LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

El Consell de Govern autoritza una inversió de 2 milions d’euros per als exercicis 2018-2019, que es podrà ampliar en cas de ser necessari

La iniciativa, pionera a tot l’Estat, vol asegurar una cobertura laboral i una independència econòmica a través d’un contracte laboral d’un any

El Consell de Govern ha aprovat uan autorització de despesa de 2 milions d’euros perquè el SOIB posi en marxa una convocatòria nova de subvencions adreçada a finançar tots els costs salarials – inclosa la cotització empresarial a la seguretat social – que permetin la contractació de dones víctimes de violència masclista, inscrites com a demandant d’ocupació o en millora d’ocupació en el SOIB. La convocatòria va adreçada als organismes contractant, que prioritàriament són entitats i corporacions locals, sector públic instrumental del Govern i organitzacions sense ànim de lucre.

La despesa aprovada avui és per a les anualitats 2018-2019 (1 milió d’euros cada any), encara que l’import de la subvenció és una primera estimació – es pretén arribar a prop de 90 beneficiàries, amb un sou mitjà de 1.800 euros bruts mensuals – , i té una durada de 12 mesos. La convocatòria estableix que, en cas de ser necessari, es podrà ampliar el crèdit per donar cobertura a un major nombre de dones.

Un dels principals objectius d’aquesta nova iniciativa és que les beneficiàries puguin accedir a una feina – de forma totalment privada i confidencial – que permetrà la seva independència econòmica, tot i la situació personal per la qual estiguin passant.

Una vegada finalitzi la seva contractació mitjançant el programa SOIB Dona, aquestes dones podran rebre diferents serveis, amb una prioritat sobre les accions d’intermediació laboral i sobre subvencions per fomentar la seva contractació en empreses privades, per accedir a ajuts per l’autoocupació o per tenir formació professional per a l’ocupació.

Durant tot aquest procés, les dones beneficiàries rebran suport, orientació i tutorització específics, que ofereix la Xarxa de Tutores, que en aquesta legislatura ha tingut un desplegament a totes les oficines del SOIB i ha atès a prop de 200 dones, amb l’objectiu final d’inserir-les en el mercat ordinari.

Aquesta iniciativa, pionera a tot l’Estat, és una de les mesures recollides en el Pla Reacciona, en la qual participa el SOIB juntament amb altres entitats públiques, entre les quals hi ha la Direcció General de Treball i l’IBDona, que vol donar cobertura i protecció a les dones que han estat objecte de violència pel fet se ser-ho.

El SOIB publicarà en el propers dies la convocatòria de subvencions, que està previst que es resolgui entre els mesos d’abril i maig. En acabar aquesta primera convocatòria de SOIB Dona, el tècnics del Servei d’Ocupació faran una avaluació dels resultats per avaluar l’experiència i introduir-hi millores.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942