Consell de Govern: LA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA APROVA DESTINAR 460.200 EUROS PER A LA CONTRACTACIÓ D’AODL EL 2018

;

Amb aquesta subvenció, les coorporacions locals de tot el territori podran contractar fina a 17 nous AODL

;

Els AODL col·laboren en la promoció de les polítiques actives d'ocupació i l'orientació per generar activitat empresarial

La Consellería de Treball, Comerç i Indústria ha informat el Consell de Govern de l’aprobació de la convocatòria de subvencions del SOIB per contractar agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) durant tot l’any 2018, la qual compta amb un import global de 460.000 euros en els pressuposts de la Comunitat Autònoma i permetrà contractar fins a un total de 17 nous agents. Amb tot, la xarxa d’AODL distribuïda territorialment per totes les illes podrà arribar a ser de 65 agents durant aquest any. La inversió s’inclou en el Pla Anual de Política d’Ocupació 2018 i està finançada amb fons de la Conferència Sectorial.

Els agents d’ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals de les Illes Balears, o les seves entitats dependents o vinculades, amb l’objectiu de col·laborar en la promoció i les implantació de les polítiques actives d’ocupació, el foment de l’ocupació i l’orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere.

El foment de polítiques de desenvolupament local, la modernització del Servei d’Ocupació i, concretament, la creació d’una xarxa agents d’ocupació i desenvolupament local són actuacions incloses en el Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2017-2020.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942