Consell de Govern: EL GOVERN DECLARA INVERSIÓ D’INTERÈS AUTONÒMIC EL FUTUR CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ NÀUTICA DE PALMA

febr. 22, 2018

Consell de Govern: EL GOVERN DECLARA INVERSIÓ D’INTERÈS AUTONÒMIC EL FUTUR CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ NÀUTICA DE PALMA

La parcel·la que es propietat de l’EMT, és considerada sistema general d’equipaments públics docent en sòl urbà

La infraestructura donarà cobertura formativa al sector nàutic, un dels sectors econòmics més dinàmics de les Illes Balears

El Consell de Govern ha aprovat la declaració del futur Centre de Formació Professional per a l’Ocupació Nàutica com a inversió d’interès autonòmic, per la seva especial rellevància per al desenvolupament econòmic i social a la Comunitat Autònoma. D’aquesta manera, la parcel·la on s’ubicarà el centre, que es troba al polígon de Son Castelló de Palma, és considerada sistema general d’equipament públic docent en sòl urbà.

L’objectiu de la declaració és disposar d’una infraestructura que permeti cobrir les necessitats en l’àmbit formatiu del sector nàutic i que esdevengui el centre de referència per desenvolupar la formació del sector a Mallorca.

L’empresa Municipal de Transports de Palma és la titular de la propietat de l’inmoble on s’ubicarà el centre, que actualment està en situació d’arrendament en favor del Govern de les Illes Balears. Es preveu que s’hi duguin a terme obres de reforma per tal d’habilitar les zones de formació teòrica, una àrea per a tasques administratives i un espai destinat a taller, on es desenvoluparan les accions formatives de pràctiques en manteniment i reparació d’embarcacions.

El centre oferirà formació de tots els certificats professionals existents en matèria de raparació i manteniment d’embarcacions, cicles aprovats de formació professional reglada, cursos d’especialitats formatives que es troben en el fitxer del SEPE i titulacions de la marina mercant, en coordinació amb el CIFP Nauticopesquera.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942