Consell de Govern: EL GOVERN APROVA 3 MILIONS D’EUROS PER AL PROGRAMA «BEQUES D’ÈXIT», QUE PREVISIBLEMENT BENEFICIARÀ UNS 1.800 JOVES DESOCUPATS

febr. 15, 2018

Consell de Govern: EL GOVERN APROVA 3 MILIONS D’EUROS PER AL PROGRAMA «BEQUES D’ÈXIT», QUE PREVISIBLEMENT BENEFICIARÀ UNS 1.800 JOVES DESOCUPATS

Les beques s’adrecen a joves d’entre 16 i 29 anys que acabin amb aprofitament els estudis d’ESPA i FP impartits als 18 CEPA de les Illes Balears o bé accions formatives del SOIB

El programa respon a la principal mancança de bona part de les persones desocupades: la falta de formació o una formació incompleta

SOIB Jove - Beques d'èxit

El Consell de Govern ha autoritzat una inversió de 3 milions d’euros per finançar la convocatòria del programa SOIB Jove – Beques d’Èxit, destinat a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys que reprenguin i acabin amb aprofitament els estudis a través de cicles de formació professional, que inicïin cursos de segon, tercer o quart d’educació secundària per a persones adultes (ESPA), o que vulguin tornar-se a qualificar mitjançant accions formatives de l’àmbit laboral finançades pel SOIB. Aquesta darrera opció es presenta per primera vegada i completa les altres dues línies.

El Govern preveu que, amb aquestes beques, impulsades per les conselleries de Treball, Comerç i Indústria, a través del SOIB, i d’Educació i Universitat, per mitjà de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, s’arribi a més de 1.800 beneficiaris.

Entre els objectius del programa, inclosos en el marc de l’Estratègia Balear de la Formació Professional per a l’Ocupació i el Pla d’Ocupació de les Illes Balears 2017-2020, s’hi troba augmentar la probabilitat de finalitzar amb èxit aquests estudis, alhora que es reduiex l’abandonament de la formació per causes econòmiques. Així mateix, el programa respon a la principal mancança de bona part de les persones desocupades per incorporar-se al mercat laboral, que és la falta de formació o una formació incompleta. Tota la formació s’impartirà als 18 CEPA que la Conselleria d’Educació i Universitat té distribuïts arreu del territori.

La formació professional per a l’ocupació
La tercera edicio de SOIB Jove – Beques d’Èxit preveu un nou programa de beques enfocat a la requalificació dels alumnes, a diferència dels programes de retorn a la formació ja consolidats.

Aquest programa s’adreça als joves d’entre 16 i 29 anys, i està enfocat a assolir una incorporació més inmediata al mercat laboral. La previsió per al curs 2018-2019 és arribar a 1.143 alumnes, mentre que l’import de la beca dependrà de la durada de cada curs, amb una ajuda prevista de 420€ per mes d’estudi.

Podran sol·licitar l’ajuda les persones que cursin formació professional per a l’ocupació (certificats de professionalitat) des de l’1 de gener de 2018 fins al 30 de setembre de 2019.

Programes «Segona oportunitat» per a l’ESPA i l’FP
Aquestes iniciatives s’adrecen a joves desocupats de 18 i 29 anys, i tenen com a finalitats que aquest col·lectiu torni al sistema educatiu i permetre als joves aturats acabar l’ESPA o cursar cicles d’FP presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com continuar els seus estudis. Els joves desocupats podran accedir a cursos de segon, tercer i quart d’ESPA, cadascun dels quals s’impartiran durant un quadrimestre a través dels centres d’educació de persones adultes (CEPA), en dues convocatòries previstes per als mesos d’octubre i febrer. En el cas dels alumnes de cicles d’FP presencial, podran accedir al curs acadèmic que els correspongui en els períodes de matrícula ordinaris. Per tal de dur a terme aquest programa, el SOIB impulsa el projecte SOIB Jove, i hi aporta un total de 2.5 milions d’euros, confinançats pel Fons Social Europeu, a través del Programa de Garantia Juvenil.

La principal novetat destacable, enfocada a motivar la formació per a l’ocupació, és la dotació de beques d’èxit adreçades als alumnes que superin el curs. El programa està dissenyat per oferir un incentiu addicional per retornar al sistema formatiu i finalitzar els estudis amb un resultat favorable.

Per poder accedir als ajuts del programa SOIB Jove – Beques d’Èxit, els joves han d’estar inscrits en el SOIB com a demandants d’ocupació i al Programa de Garantia Juvenil. A més, també s’han d’haver matriculat als estudis d’ESO a través d’una escola d’adults o als estudis de formació professional presencial a un centre d’FP.