Consell de Govern: EL GOVERN AMPLIA EN 600.000 EUROS LA CONVOCATÒRIA SOIB VISIBLES, ADREÇADA PRIORITÀRIAMENT A ATURATS DE LLARGA DURADA

maig 25, 2018

Consell de Govern: EL GOVERN AMPLIA EN 600.000 EUROS LA CONVOCATÒRIA SOIB VISIBLES, ADREÇADA PRIORITÀRIAMENT A ATURATS DE LLARGA DURADA

\ La major dotació d’aquesta ampliació permetrà al SOIB donar cobertura a l’elevada demanda en la línia d’ajuts dirigida a dones

\ SOIB Visibles és un projecte d’ocupació que s’executa a través de projectes d’interès social impulsats per entitats locals

 

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè disposi de 600.000 euros per ampliar el finançament de la convocatòria d’ajuts SOIB Visibles 2018, que tramita el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), inicialment aprovada per 6.000.000 d’euros.

El programa SOIB Visibles subvenciona contractes de treball durant sis mesos a persones aturades majors de 35 anys o aturats de llarga durada i previsiblement sense prestacions o subsidi d’atur, perquè executin obres i serveis d’interès social en entitats locals (ajuntaments, consells i mancomunitats) i millorar així les seves oportunitats d’inserció.

A partir d’aquesta nova ampliació de recursos, el SOIB podrà augmentar la dotació econòmica per donar cobertura a un major nombre de sol·licituds, especialment les presentades en el marc de la línia d’ajuts adreçada a finançar projectes de contractació per afavorir la inserció laboral de les dones. Aquesta línia tenia una dotació inicial de 400.000 euros, però l’elevada demanda de projectes —una cinquantena actualment— ha fet considerar al SOIB d’ampliar-la fins a 1.000.000 d’euros.

L’altra línia de SOIB Visibles, pressupostada en 5,6 milions d’euros, va dirigida a garantir que tots els municipis puguin rebre una part dels ajuts per a la contractació de persones aturades de més de 35 anys i aturats de llarga durada per dur a terme projectes i obres de servei d’interès social. Així, el crèdit destinat a aquesta línia s’ha distribuït entre tots els municipis de la CAIB i a cada illa en funció del nombre de persones desocupades de més de 35 anys, preferentment aturats de llarga durada inscrits en el territori respectiu.

La convocatòria de SOIB Visibles 2018 té dos moments per presentar projectes: el primer, de l’1 al 15 de juliol de 2018, i el segon, de l’1 al 15 de gener de 2019, perquè els municipis i les entitats dependents puguin adaptar millor l’execució d’aquestes subvencions a les seves necessitats, recursos i espais.

La configuració actual del programa SOIB Visibles, a disposició d’entitats de caràcter municipal, respon a les necessitats detectades en convocatòries anteriors. L’experiència adquirida ha demostrat que la proximitat al territori afavoreix l’efectivitat d’aquestes polítiques actives d’ocupació, ja que implica més coneixement de les debilitats i els reptes del mercat de treball local, les necessitats del teixit productiu del territori, i les necessitats i mancances de la població pròpia.

Com a política activa de foment de l’ocupació per a persones de més de 35 anys, SOIB Visibles està inclòs en el Pla Anual de Política d’Ocupació 2018 i el Pla Estratègic de Subvencions 2018. Igualment, respon als objectius plasmats en el Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2017-2020 i està finançat amb fons provinents de la Conferència Sectorial.

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942