Select Page

Mesures de conciliació:

  • Tens dret a treballar a distància

Per fer-ho, les empreses han de reorganitzar la feina i adoptar mesures de flexibilització perquè no hagis d’anar al teu lloc de feina.

  • Tens dret a l’adaptació del teu horari i la reducció de jornada

Si tens cura del teu cònjuge o parella de fet, familiars amb fins al segon grau de consanguinitat. Això implica que pots demanar un canvi de torn, un horari flexible, jornada partida, etc. És un dret individual: tu has de fer la proposta i arribar a un acord amb l’empresa.

Mesures de flexibilitat per evitar acomiadaments (ERTO):

Els ERTO s’han de negociar entre l’empresa i la representació legal de la plantilla. Si l’empresa on treballes no té comitè d’empresa, una persona dels sindicats més representatius del sector formarà part de la comissió per negociar l’ERTO amb l’empresa.

Com et pot afectar? Amb una suspensió de contracte o amb una reducció de jornada.

Tendràs dret a prestació encara que no hagis cobert el període mínim de cotització. A més, no consumiràs atur. Aquesta mesura afecta també les persones amb un contracte de fixos discontinus que encara no haguessin començat a treballar.

Quant cobraràs? El 70 % de la teva cotització mitjana dels darrers 180 dies cotitzats (o del període anterior a la teva situació d’atur derivada del COVID-19).

Prestació per a persones autònomes que cessen l’activitat

Si ets autònom o autònoma i les teves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la teva facturació cau més d’un 75 % respecte del període de facturació del semestre passat, pots demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma. A més, durant aquest període cotitzaràs a la Seguretat Social.

Quant cobraràs? El 70 % de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Prestacions i subsidis

Durant el temps que duri l’estat d’alarma, presentar sol·licituds d’alta o de represa de les prestacions o subsidis d’atur fora dels terminis establerts legalment no implicarà que res redueixi el dret a rebre-la.

A més, el SEPE pot prorrogar automàticament el dret a rebre un subsidi d’atur per evitar que el fet de no presentar la sol·licitud suposi perdre l’ajut. En el cas del subsidi per a majors de 52 anys, no s’interromprà el pagament del subsidi ni la cotització a la Seguretat Social encara que es presenti la declaració anual de rendes fora de termini.

 

 

AVÍS IMPORTANT

L'empresa on treballes aprova un ERTO? No necessites anar a la teva oficina ni demanar cita: et donarem d'alta automàticament i el SEPE et tramitarà la prestació. Tampoc no necessites renovar la demanda: fins al 30 d’abril ho farem per tu.

Si demanes cita, et telefonarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t'hagis de desplaçar. Per a més informació, telefona al 900 101 798 o envía un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

AVISO IMPORTANTE

¿La empresa en la que trabajas aprueba un ERTE? No necesitas ir a tu oficina ni pedir cita: te daremos de alta automáticamente y el SEPE te tramitará la prestación. Tampoco necesitas renovar tu demanda: hasta el 30 de abril lo haremos por ti.

Si pides cita, te llamaremos para, siempre que sea posible, atenderte telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que desplazarte. Para más información, llama al 900 101 798 o envia un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

.