Select Page

Beques i ajuts

Avís: Amb efectes des de l’1 de juny de 2020, es reprendrà, o es reiniciarà el còmput dels terminis administratius que hagin estat suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Quan comencis un curs, el centre impartidor t’informarà sobre totes les beques disponibles i et facilitarà la documentació per sol·licitar-les.

Beques formatives per a majors de 30 anys en atur per cursar Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA), i cicles grau mitjà o superior de FP presencial reglada

 

 

Ajuts per a persones adultes desocupades que cursin accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis 2018-2020 (per a persones amb discapacitat i ajuts de transport, manutenció, allotjament, i per conciliació)

 

Beques formatives per a majors de 30 anys en atur, així com a dones víctimes de violència masclista, que cursin accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB

 

Ajuts per alumnes d’itineraris integrals d’inserció

SOIB Jove Beques d’Èxit per a joves en atur d’entre 16 i 29 anys, per cursar Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA), FP presencial, i accions formatives professionals per a l’ocupació finançades pel SOIB

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942