Beques i ajuts

 • Ajuts 2019-2020 per a persones desocupades majors de 30 anys per cursar educació secundària per a persones adultes (ESPA) pel curs acadèmic 2019-2020.
 • Ajuts 2019-2020 per a persones desocupades majors de 30 anys per cursar cicles de grau mitjà o superior de formació professional presencial reglada (FP) pel curs acadèmic 2019-2020.
 • Ajuts 2019-2020 per a persones desocupades d’entre 18 i 29 anys que cursin amb aprofitament estudis d’educació secundària persones adultes – ESPA (curs acadèmic 2019-2020). SOIB Jove-Beques d’èxit.
 • Ajuts 2019-2020 per a persones desocupades d’entre 18 i 29 anys que cursin amb aprofitament estudis de formació professional presencial reglada de cicles grau mitjà o superior – FP (curs acadèmic 2019-2020). SOIB Jove-Beques d’èxit.
 • Ajuts 2019-2020 per a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys que cursin amb aprofitament accions formatives professionals per a l’ocupació finançades pel SOIB. SOIB Jove-Beques d’èxit (especialitats formatives que finalitzin entre l’1/7/2019 i el 31/7/2020).
 • Ajuts 2019-2020 per a dones víctimes de violència masclista que cursin accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB (cursos finalitzats entre 01/09/2019 i 31/07/2020).
 • Ajuts 2019-2020 per a persones desocupades majors de 30 anys que cursin amb aprofitament accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB (cursos finalitzats entre 01/09/2019 i 31/07/2020).

 

 • Ajuts per cursar accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2018-2020.
 • Ajuts per a persones adultes desocupades que cursin especialitats formatives corresponents a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes per al període 2018/2019.
 • Ajuts 2018-2019 per a persones desocupades d’entre 16 i 29 anys que cursin amb aprofitament accions formatives professionals per a l’ocupació finançades pel SOIB. SOIB Jove-Beques d’èxit (especialitats formatives que finalitzin fins el 30/06/2019).
 • Ajuts 2018-2019 per a persones desocupades majors de 30 anys que cursin amb aprofitament accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB.

 

 • Ajuts per alumnes d’itineraris d’inserció.

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942