Beques i ajuts

  • Ajuts per cursar accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres propis, per al període 2018-2020.
  • Ajuts per a persones adultes desocupades que cursin especialitats formatives corresponents a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes per al període 2018/2019.
  • Ajuts per persones joves desocupades que cursin amb aprofitament segon, tercer i quart d’Educació Secundària per Persones Adultes ( ESPA) finançades pel SOIB. SOIB Jove- Beques d’èxit.
  • Ajuts per a persones joves que cursin amb aprofitament formació professional presencial a centres sostinguts amb fons públics de la CAIB. SOIB Jove- Beques d’èxit.
  • Ajuts per a persones desocupades majors de 30 anys que cursin amb aprofitament accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB.
  • Ajuts per a persones desocupades d’entre 16 i 30 anys que cursin amb aprofitament accions formatives professionals per a l’ocupació finançades pel SOIB. SOIB Jove- Beques d’èxit.
  • Ajuts per alumnes d’itineraris d’inserció.

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942