Aprovats 4 milions d’euros per al programa SOIB Ocupats d’accions formatives

maig 18, 2018

Consell de Govern

Aprovats 4 milions d’euros per al programa SOIB Ocupats d’accions formatives

 

El Consell de Govern ha autoritzat una partida per un import de 4 milions d’euros per finançar la convocatòria de subvencions SOIB Ocupats de programes de formació sectorial i transversal, adreçats prioritàriament a treballadors i treballadores en actiu per al període 2018-2020, impulsada per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través del Servei d’Ocupació públic (SOIB).

Amb aquesta inversió, orientada a millorar l’ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal dels que duguin a terme les accions, es podran beneficiar 5.000 alumnes a totes les Illes.

D’acord amb les bases de la convocatòria, s’ha donat prioritat d’accés a la formació a les persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes de terrorisme o de violència de gènere, majors de 45 anys, persones de baixa qualificació i persones amb discapacitat.

Així mateix, per al disseny dels ajuts, el SOIB ha tingut en compte les necessitats formatives del sector, gràcies a la participació directa de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, les entitats més representatives per sector i àmbit d’actuació, organitzacions intersectorials representatives d’autònoms i de l’economia social, així com el Consell de Formació Professional.

Del total pressupostat, es dedicaran 1,8 milions d’euros a programes de formació en competències transversals de qualsevol sector, 2 milions d’euros a programes de formació sectorial adreçats a reforçar les competències dels treballadors dins els sectors econòmics, i 200.000 euros per a programes de formació dirigits a treballadors autònoms i de l’economia social.

La distribució per illes de tots els programes és la següent: Mallorca disposarà de 3.204.000 euros, Menorca, de 260.000 euros , Eivissa, de 500.000 euros, i Formentera de 36.000 euros.

Les accions formatives que es podran sol·licitar per desenvolupar els Programes de Formació Sectorial pertanyen a qualsevol dels 10 àmbits sectorials següents:  agroalimentari, comerç, construcció, educació i formació, hoteleria i joc, indústria, sanitat, serveis administratius, finances i assegurances, serveis col·lectius i transport.

Les especialitats formatives que s’incloguin en la programació s’han d’adreçar prioritàriament a treballadors ocupats en el moment de l’inici de l’acció formativa que treballin a empreses que tinguin activitat empresarial a les Illes Balears.

Els treballadors autònoms i de l’economia social podran participar en totes les accions formatives programades, sense perjudici que comptin amb programes de formació propis en el marc d’aquesta convocatòria.

La concessió de les subvencions s’ha de fer en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis d’objectivitat, igualtat, transparència i publicitat.

Aquests ajuts, inclosos en el Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB per a l’any 2018, es financen mitjançant fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942