Ajuts per fomentar l’ocupació

Ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en sectors econòmics emergents

Aquesta convocatòria té entre algun dels objectius incentivar la contractació de col·lectius amb més dificultat en l’accés o permanència en la feina, amb especial consideració de les persones en situació d’exclusió social i les dones víctimes de violència masclista, així com lluitar contra la precarietat laboral i evitar la pèrdua de pes de l’activitat industrial en l’economia de les Illes Balears. Aquestes prioritats estan recollides en el Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2017-2020, així com en l’Estratègia Europea 2020 i en l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020.

Es subvenciona la contractació indefinida de persones dels col·lectius prioritaris, amb ajuts que tenen un incentiu base d’entre 4.500 i 8.400 euros.

El termini per iniciar i dur a terme les contractacions indefinides és de l’1 d’octubre de 2017 al 15 d’octubre de 2018, en centres de treball ubicats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 21 de març a dia 19 d’octubre de 2018. Model de sol·licitud.

Aquests programes es financen amb fons propis, Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020 i el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014 -2020; la distribució del cofinançament es du a terme en proporcions depenent del programa que s’ha de finançar.

Més informació dels ajuts públics per fomentar l’ocupació.

 

 

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942