Un total de 61 persones són contractades per l’Ajuntament de Palma gràcies als Programes Mixts de Formació i Ocupació SOIB Jove i SOIB 30 de PalmaActiva

des. 15, 2022

PalmaActiva duu a terme els projectes Xapa i Mecànica X i Palma Web VI, per a menors de 30 anys, i els projectes Xapa i Mecànica IX, Micromachine VII i Palma Informa IV, per a majors de 30 anys. Aquests projectes mixts, emmarcats en el programa SOIB Jove i SOIB 30 Formació i Ocupació, tenen un pressupost aproximat d’un milió d’euros.

Un total de 61 persones treballaran a l’Ajuntament de Palma gràcies als Programes Mixts de Formació i Ocupació SOIB Jove i SOIB 30. PalmaActiva ha acollit aquest dijous l’acte de benvinguda a l’alumnat i personal professional de 5 projectes: dos del programa SOIB Jove, adreçat a treballadors menors de 30 anys, i tres de SOIB 30, adreçats a treballadors majors de 30 anys.

La directora del SOIB, Pilar Ortiz, ha estat present a l’acte de benvinguda, juntament amb el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Jordi Vilà. Tots dos han felicitat l’alumnat per haver estat seleccionat i els han desitjat que aprofitin l’experiència per obtenir la titulació.

Gràcies a aquests projectes finançats pel SOIB, PalmaActiva contracta durant 11 mesos 50 alumnes i, durant 12 mesos, 11 professionals (5 directores, 5 docents i 1 tècnica de suport pedagògic). L’alumnat participant té durant 11 mesos un contracte de formació i aprenentatge. Tant SOIB 30 com SOIB Jove combinen formació i experiència pràctica amb l’objectiu de millorar les competències professionals. Les persones participants faran aproximadament 1.600 hores de formació i de treball efectiu, gràcies a les quals podran obtenir certificats de professionalitat.

Per executar aquests cinc projectes, el SOIB ha subvencionat PalmaActiva amb 984.012 euros i el pressupost total és de 1.051.201,64. Els projectes de SOIB Jove estan finançats pel SOIB amb la participació del SEPE i cofinançats pel Fons Social Europeu; els projectes de SOIB 30 es financen pel SOIB mitjançant la Conferència Sectorial.

Els projectes que han començat avui són:

• Programes adreçats a persones menors de 30 anys (SOIB Jove)
– Xapa i Mecànica X (CP nivell 1 d’operacions auxiliars de manteniment de carrosseria i CP nivell 1 d’operacions auxiliars d’electromecànica de vehicles)
– Palma Web VI (CP nivell 2 de confecció i publicació de pàgines web)

• Programes adreçats a persones majors de 30 anys (SOIB 30)
– Xapa i Mecànica IX (CP nivell 1 d’operacions auxiliars de manteniment de carrosseria i CP nivell 1 d’operacions auxiliars d’electromecànica de vehicles)
– Micromachine VII (CP nivell 1 d’operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics)
– Palma Informa IV (CP nivell 2 d’activitats administratives en relació amb el client)

Aquests programes es realitzen en col·laboració amb la regidoria de Mobilitat (EMT) i la regidoria d’Economia, Hisenda i Innovació (IMI) de l’Ajuntament de Palma.