57 alumnes treballadors finalitzen els cinc projectes mixts de formació i ocupació SOIB JOVE I SOIB 30 de PalmaActiva

oct. 13, 2021

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, i la directora del SOIB, Pilar Ortiz, han assistit avui a la cloenda dels cinc projectes mixts de formació i ocupació de PalmaActiva gràcies als quals 57 persones desocupades i dotze professionals han fet feina i s’han format per obtenir un certificat de professionalitat.

Durant dotze mesos han treballat als diferents departaments de l’Ajuntament de Palma desenvolupant obres o serveis d’interès social, gràcies a la gestió dels programes que combinen la formació i l’ocupació, en les seves dues modalitats: SOIB Jove per a persones menors de 30 anys beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil i SOIB 30 dirigits a persones majors de 30 anys, totes en situació de desocupació.

A l’acte s’han destacat com a molt positives les dades d’inserció dels projectes, atès que dotze alumnes ja han trobat feina, i vuit es troben en processos de selecció. A més, aquests resultats palesen, una vegada més, l’efecte d’aquestes polítiques actives d’ocupació sobre l’ocupabilitat dels participants perquè ajuden a la incorporació al mercat laboral.

Els participants han fet aproximadament 1.700 hores de formació i de treball efectiu, gràcies als quals 35 persones han pogut obtenir certificats de professionalitat.

Aquests cinc projectes tenen un pressupost total d’1.148.735,76 €, 1.073.238,38 € dels quals corresponen a la subvenció concedida pel SOIB amb fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, del SEPE, la Garantia Juvenil i el Fons Social Europeu .

En concret, els programes que finalitzen aquest mes són:

Programes adreçats a persones majors de 30 anys (SOIB 30)

  • Xapa i Mecànica V (CP nivell 1 d’operacions auxiliars de manteniment de carrosseria i CP nivell 1 d’operacions auxiliars de manteniment d’electromecànica de vehicles)
  • Micromachine V (CP nivell 1 d’operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics)
  • Palma Informa II (CP nivell 2 d’activitats administratives en relació amb el client)

Programes adreçats a persones menors de 30 anys (SOIB Jove)

  • Xapa i Mecànica VI (CP nivell 1 d’operacions auxiliars de manteniment de carrosseria i CP nivell 1 d’operacions auxiliars de manteniment d’electromecànica de vehicles)
  • Palma Web IV (CP nivell 2 de confecció i publicació de pàgines web)

Es tracta d’un dels programes mixts del SOIB amb el grau d’inserció més alt. Les taxes d’inserció registrades d’un 75% així ho indiquen. Des de 2016 fins a 2020 se n’han beneficiat més de 2.000 usuaris.