19,6 milions del SOIB per als programes d’itineraris integrals d’inserció per a col.lectius vulnerables

ag. 3, 2018