13 joves finalitzen el projecte “Dona-li sa volta” de la Fundació Deixalles en el marc del programa SOIB Jove Formació i Ocupació

gen. 25, 2019

El director general d’Ocupació i Economia, Llorenç Pou, ha visitat els alumnes-treballadors de la segona edició del programa SOIB Jove Formació i Ocupació “Dona-li sa volta” impartit per la Fundació Deixalles i finançat pel SOIB (178.981,24 €) amb la participació del SEPE i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE). Durant la visita, ha parlat amb els alumnes treballadors del torn de matí i els seus monitors, els quals han explicat i valorat l’experiència.

El projecte promou la reutilització de residus i materials per aconseguir disminuir el percentatge de materials que van a rebuig i les emissions de co2. Un total de 13 joves menors de 30 anys han participat en un programa que combina la feina efectiva remunerada amb la formació en dos certificats de professionalitat: Activitats auxiliars de comerç i Activitats auxiliars de magatzem (360 hores).

Durant un any, l’alumnat treballador ha rebut formació teòrica amb 495 hores, al mateix temps que ha posat en pràctica els coneixements adquirits treballant al voltant de 1.100 hores en les instal·lacions de la Fundació Deixalles.

Fins al moment, el SOIB ha invertit en aquests 2 projectes un total de 345.211 € dels quals se n’han beneficiat 24 persones.

Per altra banda, s’ha aconseguit millorar les aptituds i competències professionals dels joves i se’ls ha facilitat l’accés al mercat laboral. Segons l’entitat, a l’octubre de 2018 dels 11 participants del programa mixt de Garantia Juvenil “Dona-li sa volta”convocatòria 2016, se’n varen incorporar 6, és a dir, la inserció va ser del 54,5 %. Per sectors, els llocs de feina varen ser: 4 a empreses del sector, 1 al sector de l’hoteleria i una al sector de la construcció.