10 joves menors de 30 anys contractats a través del programa SOIB Jove Qualificats comencen a treballar a l’Ajuntament d’Eivissa

oct. 5, 2022

L’Ajuntament d’Eivissa ha contractat 10 joves mitjançant el programa SOIB Jove Qualificats-Entitats Locals 2022 que faran feina al consistori durant un any. Aquesta iniciativa té com a objectiu la inserció laboral de joves amb estudis superiors que no han tengut una primera experiència laboral.

El batle d’Eivissa, Rafa Ruiz, la regidora de Treball i Recursos Humans, Estefania Torres, i la directora insular del SOIB a Eivissa, Dolors Roig, han donat la benvinguda als joves que ja han signat els contractes. Es tracta de 8 universitaris i 2 amb estudis de grau superior. Els perfils estan relacionats amb l’àmbit de l’educació infantil, amb dos mestres i dos educadors infantils; l’activitat física i esports, amb dos professionals, una persona amb estudis d’administració i finances; una altra amb Relacions Laborals; un treballador social, un psicòleg i un politòleg.

Aquest projecte permet a les corporacions locals, els consells insulars i les mancomunitats, i també a les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, contractar joves desocupats menors de 30 anys, amb titulació universitària o de formació professional de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3, així com els que tenguin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius que habilitin per a l’exercici professional, obtinguda dins els tres anys anteriors a la finalització dels estudis.

La convocatòria promoguda pel SOIB disposa del finançament del Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, i de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes laborals. L’import de la subvenció concedit pel SOIB és de 369.438,40 euros.

En aquesta cinquena edició, el SOIB disposa per a totes les illes d’un pressupost de 8 milions d’euros, que beneficiarà gairebé 300 joves desocupats. La data d’inici de les contractacions a les entitats locals  és de l’1 al 15 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos).