Accés als processos de selecció i ofertes vigents de personal formador per al centre SOIB Blanca Dona d’Eivissa

abr. 22, 2022

NOVETAT: Publicada llista provisional de personal formador de la família professional Hoteleria i Turisme per impartir especialitats formatives al Centre Blanca Dona. Curs 2021-2022. Termini al·legacions 12/05/2022 inclòs.

Eivissa

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 12/05/2022) per a presentar reclamacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a direccio.eivissa@soib.caib.es

Publicades llistes definitives de personal formador per impartir especialitats formatives al Centre Blanca Dona (Eivissa i Formentera). Curs 2021-2022.
Publicades llistes provisionals de personal formador per impartir especialitats formatives al Centre Blanca Dona. Curs 2021-2022. Termini al·legacions 13/01/2022 inclòs.

Eivissa

Formentera

 

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 13/01/2022) per a presentar reclamacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a direccio.eivissa@soib.caib.es

Publicades llistes definitives de personal formador per impartir especialitats formatives al Centre Blanca Dona (Eivissa i Formentera). Curs 2021-2022.
Publicada la llista provisional de personal formador per impartir el mòdul Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria (MF0711_2). Termini al·legacions 25/10/2021 inclòs.

 

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 25/10/2021) per a presentar reclamacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a direccio.eivissa@soib.caib.es

Publicades llistes definitives de personal formador per impartir mòduls formatius conduents a l’obtenció de Certificats de Professionalitat al Centre Blanca Dona. Curs 2021-2022.
Publicades llistes provisionals de personal formador per impartir mòduls formatius conduents a l’obtenció de Certificats de Professionalitat al Centre Blanca Dona. Curs 2021-2022.

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins a l’11/10/2021) per a presentar reclamacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a direccio.eivissa@soib.caib.es

FINALITZAT. Publicades tres ofertes públiques per impartir especialitats formatives al Centre Blanca Dona. Curs 2021-2022. Termini 11/10/2021.

Eivissa

 • Docent SSCE01. Anglès B2. Ref. 3607
 • Docents IFCT47. Eines Web 2.0. Ref. 3606

Formentera

 • Docent IFCT46. Competències digitals avançades. Ref. 3605

 

Podeu consultar les ofertes i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es

FINALITZAT. Procés de selecció de personal formador de certificats de professionalitat. Inscripcions fins a l'1 d'octubre de 2021 inclòs
 • Heu d’estar inscrits o inscrites al registre de persones formadores de les Illes Balears (REFOIB) en la data de presentació de la sol·licitud.
 • Heu de presentar el model de sol·licitud del SOIB. El termini per a presentar les sol·licituds és l’1 d’octubre de 2021.
 • Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat a través del punt d’accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB.
  No obstant això es poden presentar també en el Registre de la seu del Centre Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona , 2 07800 Eivissa, demanant cita prèvia) o en qualsevol dels registres que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans no telemàtics, la persona interessada l’ha d’enviar escanejada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits presentats, al correu electrònic següent: direccio.eivissa@soib.caib.es
 • Heu d’adjuntar la documentació que s’indica als criteris de baremació.
 • En cas d’empat, s’estableixen els criteris de desempat següents, que s’han de comprovar d’ofici:
  – En primer lloc, estar en situació de desocupació
  – En segon lloc, ser dona
  – En tercer lloc, la persona de major edat
  Si continua l’empat, s’ha de resoldre finalment per ordre d’entrada de la sol·licitud.
 • Els llistats provisionals es publicaran al web www.soib.es  i a xarxes socials. Les persones interessades disposaran de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions*. Després de resoldre les esmentades reclamacions, es publicaran els llistats definitius als canals indicats anteriorment.

 

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a direccio.eivissa@soib.caib.es

 

Mòduls que s'impartiran

CODI

DENOMINACIÓ

HORES

DATA INICI

DATA FINAL

HOTR0408

MF0711_2 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria

60

11/11/2021

26/11/2021

HOTR0408

MF0259_2 Ofertes gastronòmiques senzilles i sistemes d’aprovisionament

70

29/11/2021

21/12/2021

HOTR0408

MF0260_2 Preelaboració i conservació d’aliments

190

10/01/2022

15/02/2022

HOTR0408

MF0261_2 Tècniques culinàries

240

16/02/2022

05/04/2022

HOTR0408

MF0262_2 Productes culinaris

170

06/04/2022

12/05/2022

HOTR0608

MF1048_2 Servei de Vins

90

19/11/2021

17/12/2021

HOTR0608

MF1053_2 Elaboració i acabat de plats a la vista del client

50

26/01/2022

08/02/2022

HOTR0208

MF0257_1 Servei bàsic Rte-Bar

120

14/02/2022

18/03/2022

HOTR0208

MF0258_1 Aprovisionament, begudes i menjars ràpids

90

21/03/2022

13/04/2022

 

Si necessites informació addicional, pots contactar amb el centre de formació SOIB Blanca Dona al telèfon 971 17 70 20 o a l’adreça electrònica direccio.eivissa@soib.caib.es