Accés als processos de selecció i ofertes vigents de personal formador per al centre SOIB Blanca Dona d’Eivissa

gen. 16, 2023

NOVETAT. Publicada llista definitiva de personal formador de Tècniques administratives (ADGG077PO). Oferta 6379. (SOIB Formentera)
Publicada la llista provisional de l'oferta pública d’ocupació de personal formador de Tècniques administratives (ADGG077PO). Oferta 6379. (SOIB Formentera). Termini al·legacions 14/02/2023 inclòs

Publicada la llista provisional de personal formador de l’especialitat formativa següent:

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 14/02/2023, inclòs) per a presentar al·legacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a soibcentreblancadonaeivissa@soib.caib.es

Publicada oferta pública d’ocupació per impartir l’especialitat formativa “Tècniques administratives” al Centre Blanca Dona (Formentera). Termini fins 30/01/2023 (inclòs).

Personal formador:

 • Tècniques administratives (Formentera). Oferta 6379.

 

Podeu consultar les ofertes i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es

Publicades llistes definitives de personal formador per al Centre Blanca Dona a Formentera.

Publicades les llistes definitives de personal formador de les següents ofertes públiques d’ocupació:

Publicades llistes provisionals de personal formador per impartir especialitats formatives al Centre Blanca Dona (Formentera). Termini al·legacions 05/12/2022 inclòs

Publicades les llistes provisionals de personal formador de les especialitats formatives següents:

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 05/12/2022, inclòs) per a presentar al·legacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a soibcentreblancadonaeivissa@soib.caib.es

Publicades llistes definitives de personal formador Anglès A1 i A2 per al Centre Blanca Dona a Eivissa.
Publicada llista definitiva de personal formador Eines web 2.0 per al Centre Blanca Dona (Formentera). Oferta 5628.
Publicades dues ofertes públiques per impartir especialitats formatives al Centre Blanca Dona (Formentera). Curs 2022-2023. Termini fins al 18/11/2022.

Personal formador:

 • Procediments bàsics en l’atenció al client i ecommerce (Formentera). Oferta 6378.
 • Tècniques administratives (Formentera). Oferta 6379.

 

Podeu consultar les ofertes i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es

Publicades llistes definitives de personal formador de certificats de professionalitat i mòduls CP per al Centre Blanca Dona. Curs 2022-2023.
Publicades llistes definitives de personal formador per al Centre Blanca Dona. Curs 2022-2023.

Publicades les llistes definitives de personal formador de les ofertes públiques d’ocupació següents:

Eivissa

Formentera

Ampliat termini FINS AL 09/11/2022 de l'oferta pública per impartir l'especialitat formativa Eines Web 2.0 (ref. 5628) al Centre Blanca Dona - extensió Formentera

Personal formador a Formentera

 • Eines Web 2.0. Ref. 5628

 

Podeu consultar l’oferta i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es

Publicades llistes provisionals de personal formador per impartir certificats de professionalitat i mòduls de certificats al Centre Blanca Dona. Curs 2022-2023. Termini al·legacions 03/11/2022 inclòs

Publicades les llistes provisionals de personal formador dels certificats de professionalitat i mòduls de certificat següents:

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 03/11/2022, inclòs) per a presentar al·legacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a soibcentreblancadonaeivissa@soib.caib.es

Publicades llistes provisionals de personal formador per impartir especialitats formatives al Centre Blanca Dona. Curs 2022-2023. Termini al·legacions 31/10/2022 inclòs

Publicades les llistes provisionals de personal formador de les ofertes públiques d’ocupació següents:

Eivissa

Formentera

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 31/10/2022, inclòs) per a presentar al·legacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a soibcentreblancadonaeivissa@soib.caib.es

Publicades llistes provisionals de personal formador per impartir especialitats formatives d'idiomes al Centre Blanca Dona. Curs 2022-2023. Termini al·legacions 27/10/2022 inclòs

Publicades les llistes provisionals de personal formador de les ofertes públiques d’ocupació següents:

Eivissa

Formentera

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 27/10/2022, inclòs) per a presentar al·legacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a soibcentreblancadonaeivissa@soib.caib.es

Procés de selecció de personal formador de certificats de professionalitat. Inscripcions fins al 25 d'octubre de 2022 inclòs
 • Heu d’estar inscrits o inscrites al registre de persones formadores de les Illes Balears (REFOIB) en la data de presentació de la sol·licitud.
 • Heu de presentar el model de sol·licitud del SOIB. El termini per a presentar les sol·licituds és el 25 d’octubre de 2022.
 • Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat a través del punt d’accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB.
  No obstant això es poden presentar també en el Registre de la seu del Centre Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona , 2 07800 Eivissa, demanant cita prèvia) o en qualsevol dels registres que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans no telemàtics, la persona interessada l’ha d’enviar escanejada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits presentats, al correu electrònic següent: direccio.eivissa@soib.caib.es
 • Heu d’adjuntar la documentació que s’indica als criteris de baremació.
 • En cas d’empat, s’estableixen els criteris de desempat següents, que s’han de comprovar d’ofici:
  – En primer lloc, estar en situació de desocupació
  – En segon lloc, ser dona
  – En tercer lloc, la persona de major edat
  Si continua l’empat, s’ha de resoldre finalment per ordre d’entrada de la sol·licitud.
 • Els llistats provisionals es publicaran al web www.soib.es  i a xarxes socials. Les persones interessades disposaran de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions*. Després de resoldre les esmentades reclamacions, es publicaran els llistats definitius als canals indicats anteriorment.

 

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Blanca Dona, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Blanca Dona (Carrer Sa Blanca Dona, 2. Ctra. Eivissa – Sant Antoni km 1,2, 07800, Eivissa) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a direccio.eivissa@soib.caib.es

 

Mòduls que s'impartiran. Curs 2022-2023

HOTR0108 OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA (certificat complet). Data inici: 21-11-2022. Data final: 10-02-2023

MF0711_2 SEGURETAT, HIGIENE I PROTECCIÓ AMBIENTAL EN HOTELERIA (mòdul C.P. Cuina). Data inici: 28-11-2022. Data final: 15-12-2022

MF1052_2 SERVEI EN RESTAURANT (mòdul de certificat). Data inici: 17-01-2023. Data final: 03-03-2023

MF0233_2 OFIMÀTICA (mòdul de certificat). Data inici: 23-01-2023. Data final: 16-03-2023

HOTR0109 OPERACIONS BÀSIQUES DE PASTISSERIA (certificat complet). Data inici: 13-02-2023. Data final: 27-04-2023

Publicades quatre ofertes públiques per impartir especialitats formatives al Centre Blanca Dona. Curs 2022-2023. Termini 18/10/2022.

Personal formador a Eivissa

 • Eines Web 2.0. Ref. 5624
 • Competències digitals bàsiques. Ref. 5625
 • Cocteleria. Ref. 5626

 

Personal formador a Formentera

 • Eines Web 2.0. Ref. 5628

 

Podeu consultar les ofertes i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es

Publicades cinc ofertes públiques per impartir especialitats formatives d'idiomes al Centre Blanca Dona. Curs 2022-2023. Termini 11/10/2022.

Personal formador a Eivissa

 • Anglès A1. Ref. 5414
 • Anglès A2. Ref. 5415
 • Anglès B1. Ref. 5417
 • Alemany A1. Ref. 5418

 

Personal formador a Formentera

 • Anglès A2. Ref. 542

 

Podeu consultar les ofertes i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es

 

Si necessites informació addicional, pots contactar amb el centre de formació SOIB Blanca Dona al telèfon 971 17 70 20 o a l’adreça electrònica direccio.eivissa@soib.caib.es