Tens l’oportunitat de fer feina en la teva professió!

El SOIB t’ofereix un lloc de feina qualificat per un període de 15 mesos.

Quins requisits he de complir per accedir a aquests llocs de feina?

  • Tenir menys de 30 anys.
  • Estar inscrit o inscrita al SOIB com a demandant en atur. SI NO HI ESTÀS, DEMANA CITA JA PER A DEMANDES!
  • Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari o beneficiària. SI NO HI ESTÀS, DEMANA CITA JA PER A DEMANDES!
  • Tenir titulació universitària o formació professional superior.
  • Poder signar un contracte en pràctiques per a aquella formació acadèmica a què vols optar.
  • No haver participat anteriorment en un projecte d’experiència professional per a l’ocupació de la mateixa titulació.

On puc accedir a aquestes ofertes?

La selecció es farà tenint en compte els criteris d’accés que es defineixin a cada oferta. En aquesta inscripció has d’adjuntar el curriculum vitae.

ATENCIÓ! DIÀRIAMENT ES VAN PUBLICANT NOVES OFERTES.

Recorda, una vegada feta la inscripció a l’oferta de feina, has d’esperar que la oficina d’ocupació del SOIB que gestiona aquesta oferta es posi en contacte amb tu per informar-te dels pròxims tràmits que hauràs de fer. Prepara la següent documentació que hauràs de presentar: titulació, expedient acadèmic amb les notes finals, certificat de vida laboral i, si en tens, justificant de càrregues familiars.

En l’enllaç següent s’accedeix a les ofertes de SOIB JOVE QUALIFICATS. Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi.

Per altre banda, podràs trobar AQUÍ les ofertes corresponents al projectes aprovats de la Universitat de les Illes Balears dins el Programa SOIB Jove Qualificats.

On serà el lloc de feina?

A entitats del sector públic de la CAIB, a la UIB o entitats dependents o vinculades i ajuntaments.

#TriaTriomfar Més de 1000 joves qualificats ja han gaudit d’aquesta primera experiència professional.