Select Page

SOIB Dual Programes Mixtos (SOIB 30 i SOIB Jove Formació i Ocupació)

Apunta-t’hi a la teva Oficina SOIB

Què són els Programes Mixtos de Formació i Ocupació?

El SOIB t’ofereix la possibilitat de poder qualificar-te a través d’un programa de formació i ocupació. Mitjançant aquest programa podràs accedir a una feina i a la vegada realitzar una formació vinculada, que te conduirà a l’obtenció d’un certificat de professionalitat.

Es realitza formació dins l’àmbit de diferents famílies professionals: forestal, jardineria, activitats administratives, fusteria i moble, llanterneria i climatització, electromecànica de vehicles, muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, promoció turística, atenció sociosanitària a persones dependents, operacions auxiliars de construcció, etc.

La idea és que et puguis formar segons les teves necessitats, motivacions i interessos a través d’un projecte de formació i ocupació que et permeti millorar les teves competències laborals.

On podré cursar aquests programes de Formació i Ocupació?
A entitats locals (ajuntaments i consells insulars) i fundacions sense ànim de lucre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Quina durada tindran els contractes?

Tindran una durada d’entre 9 i 12 mesos (en el cas de Formentera 6 mesos).

Requisits per tenir accés a SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ
  • Has de tenir 30 anys o més en el moment de sol·licitar-la.
  • Has d’estar inscrit/a al SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
  • Has de complir els requisits d’accés al certificat de professionalitat.
  • Poder ser beneficiari/ària d’un contracte per a la formació i aprenentatge.
Requisits per tenir accés a SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
  • Has de tenir menys de 30 anys en el moment de sol·licitar-la.
  • Has d’estar inscrit/a al SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
  • Has d’estar d’alta com a beneficiària o beneficiari en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
  • Has de complir els requisits d’accés al certificat de professionalitat.
  • Poder ser beneficiari/ària d’un contracte per a la formació o aprenentatge.

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

AVÍS IMPORTANT

L'empresa on treballes aprova un ERTO? No necessites anar a la teva oficina ni demanar cita: et donarem d'alta automàticament i el SEPE et tramitarà la prestació. Tampoc no necessites renovar la demanda: fins al 30 d’abril ho farem per tu.

Si demanes cita, et telefonarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t'hagis de desplaçar. Per a més informació, telefona al 900 101 798 o envía un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

AVISO IMPORTANTE

¿La empresa en la que trabajas aprueba un ERTE? No necesitas ir a tu oficina ni pedir cita: te daremos de alta automáticamente y el SEPE te tramitará la prestación. Tampoco necesitas renovar tu demanda: hasta el 30 de abril lo haremos por ti.

Si pides cita, te llamaremos para, siempre que sea posible, atenderte telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que desplazarte. Para más información, llama al 900 101 798 o envia un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

.