Select Page

SOIB Dual Programes Mixtos (SOIB 30 i SOIB Jove Formació i Ocupació)

Apunta-t’hi a la teva Oficina SOIB

Què són els Programes Mixtos de Formació i Ocupació?

El SOIB t’ofereix la possibilitat de poder qualificar-te a través d’un programa de formació i ocupació. Mitjançant aquest programa podràs accedir a una feina i a la vegada realitzar una formació vinculada, que te conduirà a l’obtenció d’un certificat de professionalitat.

Es realitza formació dins l’àmbit de diferents famílies professionals: forestal, jardineria, activitats administratives, fusteria i moble, llanterneria i climatització, electromecànica de vehicles, muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, promoció turística, atenció sociosanitària a persones dependents, operacions auxiliars de construcció, etc.

La idea és que et puguis formar segons les teves necessitats, motivacions i interessos a través d’un projecte de formació i ocupació que et permeti millorar les teves competències laborals.

On podré cursar aquests programes de Formació i Ocupació?
A entitats locals (ajuntaments i consells insulars) i fundacions sense ànim de lucre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Quina durada tindran els contractes?

Tindran una durada d’entre 9 i 12 mesos (en el cas de Formentera 6 mesos).

Requisits per tenir accés a SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ
  • Has de tenir 30 anys o més en el moment de sol·licitar-la.
  • Has d’estar inscrit o inscrita al SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur.
  • Has de complir els requisits d’accés al certificat de professionalitat.
  • Poder ser beneficiari o beneficiària d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge.
Requisits per tenir accés a SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
  • Has de tenir menys de 30 anys en el moment de sol·licitar-la.
  • Has d’estar inscrit/a al SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur i d’alta com a beneficiària o beneficiari en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
  • Has de complir els requisits d’accés al certificat de professionalitat.
  • Poder ser beneficiari/ària d’un contracte per a la formació o aprenentatge.