Select Page

En relació a la convocatòria d’especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, per al període 2018-2020, podeu consultar la relació de resolucions definitives de concessió de subvencions per a certificats de professionalitat i la relació de resolucions definitives de concessió de subvencions per a especialitats transversals.

Per a més informació, podeu consultar a la web següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3274686/