Proves de competències clau – entitats

Com a entitats, podeu inscriure a les proves de competències clau les persones que volen accedir a formació conduent a un certificat de professionalitat de nivell 2 o 3 i que no compleixen amb els requisits d’accés.

Per verificar amb objectivitat i rigor tècnic el compliment d’aquests requisits, els serveis públics d’ocupació determinen el procediment d’execució de les proves de competències clau necessàries per accedir a la formació dels certificats de professionalitat, com a part del procés de selecció dels alumnes, així com els resultats concrets que han de comprovar i els criteris per mesurar-los.

La superació d’aquestes proves permet que les persones puguin cursar amb aprofitament el contingut dels cursos de certificat de professionalitat.

Les inscripcions a les proves de competències clau es poden fer a les oficines del SOIB, a la xarxa POAP, als centres que imparteixen formació del SOIB i als centres educatius per a persones adultes (CEPA). Trobareu més informació sobre les proves, la llista de centres i el calendari a l’apartat «Proves d’accés a un CP» de la pàgina «Certificats de Professionalitat».

Accés a inscripció proves de competències clau

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942