Select Page

Proves d’accés a un curs de Certificat de Professionalitat

Voleu accedir a un certificat de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 però no teniu la titulació requerida?
Apuntau-vos a les proves de competències clau! Vos podeu inscriure a la vostra oficina SOIB i als CEPAs del llistat que hi ha al peu d’aquesta pàgina.

 

Formacio i Ocupacio Soib Illes Balears

Per accedir a la formació de mòduls formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 de qualificació professional, els alumnes han de complir alguna de les condicions següents:

CP Nivell 2

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació profesional de primer grau – FPI)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o d’un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

Per accedir a la formació dels mòduls formatius del certificats de professionalitat de nivell 3 de qualificació professional, els alumnes han de complir alguna de les condicions següents:

CP Nivell 3

 • Tenir el titol de Batxiller
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es vol accedir
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:
  • Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat de professionalitat

Les exempcions per no haver de fer alguna de les proves de nivell 2 i de nivell 3 són:

Comunicació en llengua catalana nivell 2

 • Tenir un certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B2 expedit per la Direcció General de Política Lingüística o un certificat reconegut d’equivalència directa
 • Tenir una resolució d’homologació amb el certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B2 emesa per una administració competent
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua catalana de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació en llengua catalana nivell 3

 • Tenir un certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 expedit per la Direcció General de Política Lingüística o un certificat reconegut d’equivalència directa
 • Tenir una resolució d’homologació amb el certificat de coneixements de llengua catalana C1 emepa per una administració competent
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua catalana de nivell 3 del Catàlef d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació en llengua castellana nivell 2

 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de 4t d’ESO
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua castellana de nivell B2 expedit per una escola oficial d’idiomes o un altre organisme oficial
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua castellana de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació en llengua castellana nivell 3

 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de 2n de Batxillerat
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua castellana de nivell C1 expedit per una escola oficial d’idiomes o un altre organisme oficial
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua castellana de nivell 3 del Catàlef d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Competència matemàtica nivell 2

 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de 4t d’ESO
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Competència matemàtica de nivell 2 de Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Competència matemàtica nivell 3

 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de 2n de Batxillerat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Competència matemàtica de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació llengua estrangera nivell 2

 • Tenir aprovada l’assignatura de primera llengua estrangera de 4t d’ESO, si coincideix amb la llengua del certificat de professionalitat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat de comunicació en llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell A2 expedit per una escola oficial d’idiomes o una altra entitat certificadora reconeguda en l’Estat espanyol o internacionalment

Comunicació llengua estrangera nivell 3

 • Tenir aprovada l’assignatura de primera llengua estrangera de 2n de Batxillerat, si coincideix amb la llengua del certificat de professionalitat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat de comunicació de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell B1 expedit per una escola oficial d’idiomes o una altra entitat certificadora reconeguda en l’Estat espanyol o internacionalment

Les proves de competències clau es fan en els Centres d’Educació per a Persones Adultes (CEPA) següents:

CentreMunicipi / IllaTelèfonAdreça
CEPA CiutadellaCiutadella (Menorca)971386124C/ de Mallorca, 67
CEPA Joan Mir i MirMaó (Menorca)971364758C/ de Sant Joan, 10
CEPA Sant AntoniSant Antoni de Portmany (Eivissa)971348595C/ Estrella, 17
CEPA PitiüsesEivissa (Eivissa)971305368C/ de Canàries, 12
CEPA AlcúdiaAlcúdia (Mallorca)971458488C/ de Bennàssar, 8
CEPA Francesc de Borja MollInca (Mallorca)971880535C/ Llorenç Maria Duran, 37
CEPA Es RaiguerBinissalem (Mallorca)971512157C/ de l’Escola Graduada, 13
CEPA CalviàMagaluf (Mallorca)971131350Crta. de Sa Porrassa, local 6
CEPA SudCampos (Mallorca)971651942Camí Revellar, s/n
CEPA La BalangueraPalma (Mallorca)971730265C/ Ramiro de Maeztu, 2
CEPA S’ArenalS’Arenal (Mallorca)971263477C/ Diego Zaforteza, 7
CEPA Sa PoblaSa Pobla (Mallorca)971542705C/ del Mestre Arabí, 15

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942