Proves d’accés a un curs de Certificat de Professionalitat

Voleu accedir a un certificat de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 però no teniu la titulació requerida?
Apuntau-vos a les proves de competències clau! Vos podeu inscriure a la vostra oficina SOIB i als CEPAs del llistat que hi ha al peu d’aquesta pàgina.

 

Formacio i Ocupacio Soib Illes Balears

Per accedir a la formació de mòduls formatius de certificats de professionalitat de nivell 2 de qualificació professional, els alumnes han de complir alguna de les condicions següents:

CP Nivell 2

a) Tenir el títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO)
b) Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
c) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
d) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional
e) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir
f) Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1)
g) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
• Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
• Tenir un títol de Formació Professional Bàsica
• Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
• Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional
h) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
i) Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

Per accedir a la formació dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat de nivell 3 de qualificació professional, els alumnes han de complir alguna de les condicions següents:

CP Nivell 3

a) Tenir el títol de Batxiller
b) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3
c) Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat es d’una altra àrea de la mateixa família professional
d) Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es vol accedir
e) Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU)
f) Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:
• Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior
• Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior
• Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
• Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional
g) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
h) Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat de professionalitat

Les exempcions per no haver de fer alguna de les proves de nivell 2 i de nivell 3 són:

Comunicació en llengua catalana nivell 2

 • Tenir un certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B2 expedit per la Direcció General de Política Lingüística o un certificat reconegut d’equivalència directa
 • Tenir una resolució d’homologació amb el certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B2 emesa per una administració competent
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua catalana de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació en llengua catalana nivell 3

 • Tenir un certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 expedit per la Direcció General de Política Lingüística o un certificat reconegut d’equivalència directa
 • Tenir una resolució d’homologació amb el certificat de coneixements de llengua catalana C1 emepa per una administració competent
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua catalana de nivell 3 del Catàlef d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació en llengua castellana nivell 2

 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de 4t d’ESO
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua castellana de nivell B2 expedit per una escola oficial d’idiomes o un altre organisme oficial
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua castellana de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació en llengua castellana nivell 3

 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de 2n de Batxillerat
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua castellana de nivell C1 expedit per una escola oficial d’idiomes o un altre organisme oficial
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua castellana de nivell 3 del Catàlef d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Competència matemàtica nivell 2

 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de 4t d’ESO
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Competència matemàtica de nivell 2 de Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Competència matemàtica nivell 3

 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de 2n de Batxillerat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Competència matemàtica de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Comunicació llengua estrangera nivell 2

 • Tenir aprovada l’assignatura de primera llengua estrangera de 4t d’ESO, si coincideix amb la llengua del certificat de professionalitat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat de comunicació en llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell A2 expedit per una escola oficial d’idiomes o una altra entitat certificadora reconeguda en l’Estat espanyol o internacionalment

Comunicació llengua estrangera nivell 3

 • Tenir aprovada l’assignatura de primera llengua estrangera de 2n de Batxillerat, si coincideix amb la llengua del certificat de professionalitat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat de comunicació de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell B1 expedit per una escola oficial d’idiomes o una altra entitat certificadora reconeguda en l’Estat espanyol o internacionalment

Les proves de competències clau es fan en els Centres d’Educació per a Persones Adultes (CEPA) següents:

Centre Municipi / Illa Telèfon Adreça
CEPA Ciutadella Ciutadella (Menorca) 971386124 C/ de Mallorca, 67
CEPA Joan Mir i Mir Maó (Menorca) 971364758 C/ de Sant Joan, 10
CEPA Sant Antoni Sant Antoni de Portmany (Eivissa) 971348595 C/ Estrella, 17
CEPA Pitiüses Eivissa (Eivissa) 971305368 C/ de Canàries, 12
CEPA Alcúdia Alcúdia (Mallorca) 971458488 C/ de Bennàssar, 8
CEPA Francesc de Borja Moll Inca (Mallorca) 971880535 C/ Llorenç Maria Duran, 37
CEPA Es Raiguer Binissalem (Mallorca) 971512157 C/ de l’Escola Graduada, 13
CEPA Calvià Magaluf (Mallorca) 971131350 Crta. de Sa Porrassa, local 6
CEPA Sud Campos (Mallorca) 971651942 Camí Revellar, s/n
CEPA La Balanguera Palma (Mallorca) 971730265 C/ Ramiro de Maeztu, 2
CEPA S’Arenal S’Arenal (Mallorca) 971263477 C/ Diego Zaforteza, 7
CEPA Sa Pobla Sa Pobla (Mallorca) 971542705 C/ del Mestre Arabí, 15