Select Page
Programes que inclouen formació en un certificat de professionalitat i feina remunerada en entitats públiques.

 

Requisits d’accés
Si hi optes com a alumnat – treballador:
– Has de tenir entre 16 i 29 anys
– En el moment de la selecció has d’estar inscrit o inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació en situació d’atur
– Has d’estar d’alta a la plataforma del Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària el dia abans de la contractació

– No has de tenir la qualificació professional per a l’ocupació objecte del contracte

 

Inscripció a ofertes

Accedeix al cercador per consultar i inscriure’t a les ofertes

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. En aquesta inscripció has d’adjuntar el currículum.
ATENCIÓ: periòdicament es publiquen ofertes noves.