Els programes SOIB Formació Dual inclouen FORMACIÓ en un certificat de professionalitat i FEINA remunerada en els sectors i illes següents:
EIVISSA: nàutic
MENORCA: calçat
MALLORCA: llanterneria-climatització, informàtica i comunicacions, química, indústries agroalimentàries, comerç i màrqueting, calçat i transport.

REQUISITS PER INSCRIURE’T:
Jove de 16 a 29 anys, amb inscripció al SOIB com a demandant d’ocupació en atur.

En l’enllaç següent s’accedeix a totes les ofertes de SOIB FORMACIÓ DUAL. Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. En aquesta inscripció has d’adjuntar el curriculum vitae.

ATENCIÓ! DIÀRIAMENT ES VAN PUBLICANT NOVES OFERTES.

 

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942