Select Page

Quins requisits he de complir per accedir a aquest lloc de feina?

  • Tenir menys de 30 anys.
  • Estar inscrit o inscrita al SOIB com a demandant en atur.
  • Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari o beneficiària.
  • Tenir la titulació universitària requerida
  • Poder signar un contracte en pràctiques per a aquella formació acadèmica.
  • No haver participat anteriorment en un projecte d’experiència professional per a l’ocupació de la mateixa titulació.

La selecció es farà tenint en compte els criteris d’accés que es defineixin a cada oferta. En aquesta inscripció has d’adjuntar el curriculum vitae.

En l’enllaç següent s’accedeix a les ofertes de SOIB JOVE QUALIFICATS Dins l’oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi.