Nova formació professional per graus

Com obtenir un grau

En construcció. Pendent de legislació.

Cursa un grau

En construcció. Pendent de legislació.

Què pots fer amb un grau

En construcció. Pendent de legislació.

Nivells i requisits

En construcció. Pendent de legislació.

Com sol·licitar una certificació

En construcció. Pendent de legislació.

p

Nou sistema de FP per graus

S’estableix un sistema totalment nou de graus de formació professional (A,B, C, D i E), atenent la seva amplitud i durada.
Totes les ofertes d ’FP tindran caràcter acreditable i acumulable. En cada grau hi haurà ofertes de nivell 1, 2 i 3.

Des del SOIB es gestiona del grau A fins al grau C.

A

Grau A

Són micro-formacions i s’aconsegueix una acreditació parcial de competència.

Pot incloure un o més elements de competència. Amb totes les acreditacions parcials de competència corresponents a un mòdul professional es pot aconseguir el corresponent certificat de competència del grau B.

A

Grau B

Són mòduls professionals i s’aconsegueix un Certificat de Competència. Es pot aconseguir per acumulació de formació de grau A o cursant la formació de grau B.

A

Grau C

Es correspon amb diversos mòduls professionals que, per raó de la seva significació al mercat laboral, condueix a l’obtenció d’un certificat professional.
Aquest grau es podrà obtenir bé per superació de aquesta formació, bé per acumulació de Certificats de Competència de grau B que completin la totalitat dels mòduls professionals inclosos en aquell.