Nou procediment automatitzat per donar d’alta la demanda d’ocupació per pre-sol·licitud de prestació/subsidi

El SEPE i el SOIB posen en marxa, com a experiència pilot a Balears, un procediment automatitzat que permet l’alta de la demanda, derivada de la pre-sol·licitud de prestació/subsidi, en aquells casos en què la demanda es trobi de baixa en el moment de la presentació d’aquesta.

L’objectiu d’aquesta mesura extraordinària pretén evitar denegacions en les prestacions de les persones treballadores, per no estar inscrites com a demandants d’ocupació. Aquest sistema s’aplica, una vegada conclosa la temporada turística, des de finals d’octubre i es perllongarà fins al mes de gener de 2023.

L’alta de la demanda es realitzarà de forma automàtica quan una persona presenti el formulari de pre-sol·licitud de la prestació/subsidi al SEPE perquè el SOIB la registrarà com a demandant d’ocupació, evitant que els ciutadans hagin de demanar cita al SOIB per donar-se d’alta. Només serà automàtic en el cas que se sol·liciti mitjançant formulari telemàtic.

Els usuaris que sol·licitin la prestació/subsidi ho podran fer mitjançant el formulari de pre-sol·licitud que el SEPE té disponible al seu web o amb el codi QR que adjuntam al peu d’aquesta pàgina. Si s’ha fet aquesta tramitació, han d’estar pendent de les notificacions que envia el SOIB per SMS als seus mòbils, on se’ls indica que ha donat d’alta la seva demanda d’ocupació de manera automàtica i recorda quins són els tràmits a seguir per renovar la demanda i així mantenir la prestació. Si no rep aquest SMS caldrà comprovar la situació de la demanda.

EXCEPCIONS

Els treballadors podran beneficiar-se d’aquesta mesura, encara que hi ha tres excepcions. Si es tracta d’una primera inscripció, una demanda d’una altra comunitat autònoma i les persones estrangeres amb autorització administrativa pendent de renovació, no es produiria l’alta automàtica, i serà el SOIB qui farà una gestió directa.

IMPORTANT

Els demandants han de tenir les seves dades de contacte actualitzades (telèfon mòbil, correu electrònic i domicili) per rebre les notificacions que es poden posar al dia a través dels «Tràmits en línia»; del web del SOIB.

Per mantenir la prestació, s’ha de consultar la data trimestral de renovació de la targeta DARDO i renovar-la el dia assenyalat. Més informació a la secció FAQs. També, a través de la pàgina web del SOIB, apartat EN UN CLIC «Renova o consulta la demanda»; els «Tràmits en línia»; l’App SOIB i en els telèfons 971225791 o 012.