Es publiquen les llistes definitives de les especialitats que es podran sol·licitar en la propera convocatòria de subvencions per finançar especialitats formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat adreçades prioritàriament a persones desocupades (SOIB Formació CP per a persones desocupades).

Llistes definitives d’especialitats formatives conduents a CP, prioritàriament per a persones en atur