Itineraris Integrals d’Inserció

Les entitats sense ànim de lucre que duen a terme orientació laboral per a col·lectius amb especials dificultats d’inserció i les administracions locals es poden presentar a les convocatòries de subvencions del SOIB d’Itineraris Integrals d’Inserció per finançar la seva tasca d’atenció.

A través dels Itineraris Integrals d’Inserció es desenvolupa un procés d’acompanyament personalitzat per ajudar les persones a construir el seu projecte professional i millorar les seves oportunitats d’ocupació. En un itinerari integral d’inserció, en cas que les entitats ho considerin convenient, a més de l’orientació, es pot executar també formació.

Els Itineraris Integrals d’Inserció subvencionats pel SOIB poden ser especialment orientats a joves en risc d’exclusió social o a persones de col·lectius vulnerables.

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942