Informació del programa SOIB Recerca i Innovació – UIB per a millorar l’ocupabilitat de joves investigadors. Ofertes disponibles a partir del 4 de juny

maig 30, 2024

Què és el programa SOIB Recerca i Innovació – UIB?

SOIB Recerca i Innovació – UIB és un programa per a contractar persones joves, desocupades majors de 16 i menors de 30 anys, per desenvolupar i executar les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Objecte del programa

Aquest programa pretén donar suport operatiu a l’objectiu estratègic de millorar l’ocupabilitat de les persones joves. Té com a finalitat contractar persones joves majors de 16 i menors de 30 anys com a personal d’investigació, tecnològic, tècnic i altres perfils professionals en R+D+I, així com, si escau, personal de suport a la recerca, a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Avís important

Per poder optar a les ofertes hauràs d’emplenar el formulari d’inscripció que trobaràs a cadascuna, i adjuntar el teu currículum amb el model de CV normalitzat que podràs descarregar aquí: model CV. La presentació del model de currículum normalitzat és obligatòria per garantir el principi de no discriminació de les persones candidates per cap raó.

Llocs de feina oferts

Els perfils generals de les persones que s’han de contractar són els següents:

  • Per als contractes de personal investigador: personal amb la capacitació necessària per incorporar-se a un grup de recerca del sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears i fer tasques pròpies de la recerca.
  • Per als contractes de personal de suport a la recerca: personal capacitat per donar suport a les activitats següents relacionades amb la investigació: manejar instrumentació específica, captar fons i donar suport a grups de recerca.
Quina durada tendran els contractes?

La durada del contracte el determinarà la UIB. La durada mínima serà de 12 mesos, que és el període finançat pel SOIB.
Els contractes s’hauran d’iniciar com a màxim el 30 de setembre de 2024.

Quins requisits s'han de complir?

S’ofereixen lloc de feina ben diversos, però totes les persones a contractar han de reunir com a mínim els requisits següents en el moment de la contractació:
a) Ser joves de 16 anys o més i que no hagin complit els 30 anys en el moment d’iniciar la relació contractual.
b) Trobar-se inscrites en el SOIB com a desocupades (*).
c) No haver desenvolupat qualsevol altre tipus de lloc d’investigació o de suport a la recerca a la UIB en el termini dels sis mesos immediatament anteriors a la contractació.
d) Complir els requisits exigits a l’oferta publicada, que seran específics per cada tipus de lloc de feina.

(*) Si no hi estàs i és la teva primera inscripció al SOIB, pots adreçar-te a qualsevol oficina del SOIB o demanar cita prèvia per evitar esperes. Per a inscriure’t cal aportar la documentació identificativa original i en vigor: DNI/NIE, passaport o permís de conduir (per a les persones amb nacionalitat espanyola).
Si no és la primera vegada que t’inscrius, a més de les opcions anteriors, et pots inscriure per Internet, als tràmits en línia del web SOIB o a través de l’app mòbil del SOIB. Pots inscriure’t a través dels tràmits en línia amb certificat digital o usuari i contrasenya; per inscriure’t a través de l’app, hauràs de tenir usuari i contrasenya.

Com obtenir usuari i contrasenya?

  1. Accedeix als tràmits en línia del web SOIB
  2. Introdueix el teu número de DNI/NIE i els caràcters de verificació i pitja Enviar
  3. A Servicios genéricos, entra a Gestión de usuarios i pitja Alta de nuevo usuario
  4. Introdueix el teu número de DNI/NIE i el nom d’usuari que vols i pitja Enviar
  5. Rebràs un SMS amb les indicacions per finalitzar el procés d’alta de nou usuari.

Et mostram les passes en aquest tutorial. Si tens una incidència o necessites ajuda, t’atenem a qualsevol de les oficines del SOIB.

On puc accedir a aquestes ofertes? (disponibles a partir del 4 de juny de 2024)

Per poder optar a les ofertes hauràs d’emplenar el formulari d’inscripció que trobaràs a cadascuna, i adjuntar el teu currículum amb el model de CV normalitzat que podràs descarregar aquí: model CV.

IMPORTANT:

  • La presentació del model de currículum normalitzat és obligatòria per garantir el principi de no discriminació de les persones candidates per cap raó.
  • Una vegada feta la inscripció a l’oferta de feina, la UIB es posarà en contacte amb tu mitjançant correu electrònic, per tant recorda incloure’n l’adreça i revisar-lo regularment.      

Accedeix a les ofertes SOIB Recerca i Innovació – UIB Disponibles a partir del 4 de juny de 2024.

NOTA: Per a cada oferta hauràs d’emplenar un únic formulari d’inscripció.

Mesures de la UIB per afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal, i la igualtat de gènere